Teisės aktai

Dėl Lietuvos ir Japonijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties įsigaliojimo ir jos įtakos Lietuvos su kitomis užsienio valstybėmis taikomoms dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartims

Atnaujinimo data: 2018-11-28
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2018 m. rugpjūčio 31 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos ir Japonijos sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos, kuri buvo pasirašyta 2017 m. liepos 13 d. Vilniuje. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM  2018 m. lapkričio 19 d . rašte  Nr. (18.18-31-1E) RM-38667 . Informaciją parengė Teisės...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)

Atnaujinimo data: 2018-09-28
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-517 ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 2 punkto ir 24 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-09-18
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu  Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 12 straipsnio 2...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)

Atnaujinimo data: 2018-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 27 straipsnio  1 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kurio nuostatos suderintos...

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu

Atnaujinimo data: 2018-07-03
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų, Seimui priėmus Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46 3 straipsniu įstatymą Nr. XIII - 1333. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-07-03 informaciniame pranešime  Nr. (18.18-31-1E) RM- 24462 . Informaciją parengė Teisės...
Rodoma 1 - 5 iš 15 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 3