Teisės aktai

« Grįžti

Dėl akcizų apskaičiavimo dokumento

Atnaujinimo data: 2019-07-19

Informuojame, kad 2019 m. liepos 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-206 „Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-038 „Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų" pakeitimo", kuriuo:

  • panaikinamas reikalavimas akcizų apskaičiavimo dokumente (toliau ‒ DAA) nurodyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, akcizais apmokestinamų prekių savininko, gavėjo ir vežėjo buveinę (nuolatinę gyvenamąją vietą) ir PVM mokėtojo kodą, taip pat akcizais apmokestinamų prekių pakuočių rūšis (cisternos, buteliai, cigarečių pakelis ir pan.). Be to, panaikinamas reikalavimas DAA nurodyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ar jo įgalioto asmens, užpildžiusio DAA, ir asmens, priėmusio šias prekes gabenti, ar jo įgalioto asmens patvirtinimą, kurį sudaro asmenų vardai, pavardės, pareigų pavadinimai, parašai;
  • atsiranda reikalavimas DAA nurodyti akcizais apmokestinamų prekių kodą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;
  • panaikinama galimybė neišrašyti DAA, kai akcizais apmokestinamų prekių, kurios išgabenamos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, savininkas yra šio sandėlio savininkas ir akcizais apmokestinamos prekės iš sandėlio yra išgabenamos išrašius sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba važtaraštį, kuriuose yra visi privalomi DAA duomenys, centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinę sistemą. Kitaip tariant, nustatoma, kad DAA yra išrašomas visais atvejais, išskyrus tada, kai akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vykdoma mažmeninė prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis;
  • nustatoma, kad DAA taip pat laikomas kitas dokumentas, jeigu jame yra visi privalomi DAA duomenys. Pavyzdžiui, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyti visi privalomi DAA duomenys, tokiu atveju laikoma, kad DAA yra išrašytas.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. liepos 17 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-21953.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


Komentarai

Kokiu būdu bus galima teikti prašymo FR0512 formą nuo 2020 m. sausio 1 d.?

Atnaujinimo data: 2019-09-09
Registracijos numeris   KD-9015   Nuo 2020 m. sausio 1 d., skiriant pajamų mokesčio dalį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius...

DĖL ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ UŽ NEAPDOROTĄ TABAKĄ LEIDIMO IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ

Atnaujinimo data: 2019-09-04
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-26618 Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 29 d. priimtas Valstybinės mokesčių...
Rodoma 1 - 5 iš 9 324 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 865