Teisės aktai

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Atnaujinimo data: 2019-05-15

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 423462.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Sąmoningumo ugdymo, mažinant šešėlinę ekonomiką, kampanijos viešinimo paslaugų viešasis pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Sąmoningumo ugdymo, mažinant šešėlinę ekonomiką, kampanijos viešinimo paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Sąmoningumo ugdymo, mažinant šešėlinę ekonomiką, kampanijos viešinimo paslaugų viešasis pirkimas.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Fabula ir partneriai", įm. k. 124099127.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): maksimali sutarties vertė 835000 Eur su PVM (pasiūlymo palyginamoji kaina 217000,05 EUR su PVM).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -.
 

 


Komentarai

Kas gali jungtis prie i.APS?

Atnaujinimo data: 2019-10-09
Registracijos numeris   KD-9032   Gyventojai, vykdantys individualią veiklą su pažyma,  su verslo liudijimu,  ne PVM...

Kokiu būdu galima prisijungti prie i.APS?

Atnaujinimo data: 2019-10-09
Registracijos numeris   KD-9031   Prie i.MAS posistemio i.APS galima prisijungti tokiu pat būdu kaip ir prie kitų VMI...

Ar galima pridėti i.APS atstovavimo teises, kaip tai padaryti?

Atnaujinimo data: 2019-10-09
Registracijos numeris   KD-9030   Automatiškai i.APS atstovavimo teisės suteikiamos fiziniams asmenims, kurie atstovauja save....

Ar gyventojas gali pabandyti kaip veikia virtualus buhalteris (i.APS)?

Atnaujinimo data: 2019-10-09
Registracijos numeris   KD-9029   Išbandyti, kaip veikia programa, susipažinti su jos funkcijomis ir galimybėmis –...

Ar galima išrašyti sąskaitą faktūrą atgaline data?

Atnaujinimo data: 2019-10-09
Registracijos numeris   KD-9026   Taip, galima. Įvesdami elektroninės sąskaitos faktūros duomenis, pasirinkite „Įvedami...
Rodoma 1 - 5 iš 9 346 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 870