Teisės aktai

Turgavietėse pažeidimų nemažėja

Atnaujinimo data: 2019-10-17
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad spalio 11-13 dienomis visoje šalyje mokesčių specialistai lankėsi turgavietėse. Patikrinti 186 mokesčių mokėtojai ir nustatyti 132 pažeidimai (71 proc.): pusė jų dėl neišduotų elektroninių kasos aparatų (EKA) kvitų.

Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro

Atnaujinimo data: 2019-10-16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių...

2019 m. III ketvirčio VMI statistinė informacija

Atnaujinimo data: 2019-10-15
Politikų kreipimaisi į VMI dirbančius asmenis  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI dirbantys asmenys privalo informuoti apie valstybės politikų  [1]  bet kokio pobūdžio kreipimusis į juos. Ši tvarka, sudaro sąlygas stebėti, kiek...

Kompiuterinės ir sisteminės programinės įrangos viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2019-10-11
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas : Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas :  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir...

Automobilių importo klystkeliai

Atnaujinimo data: 2019-10-10
11,6 mln. eurų – tokia suma praėjusiais metais išaugo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) dėmesio sulaukusių naudotų transporto priemonių pardavėjų indėlis į valstybės biudžetą. Teigiamos tendencijos tęsiasi ir šiais metais – palyginus 2018 m. ir 2019 m. pusmečių rezultatus, kontroliuotų šio sektoriaus verslininkų sumokėta mokesčių suma išaugo 22 proc. VMI specialistų atliekami patikrinimai ne tik papildo valstybės biudžetą, bet ir atskleidžia pagrindines daromų pažeidimų...
Rodoma 1 - 5 iš 3 871 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 775

Komentarai

« Grįžti

DĖL ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ UŽ NEAPDOROTĄ TABAKĄ LEIDIMO IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ

Atnaujinimo data: 2019-09-04
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-26618

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 29 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau ‒ Įsakymas), kuriuo nustatoma toliau nurodytų Naudotojo leidimo / Tiekėjo leidimo išdavimo ir panaikinimo tvarka.

Naudotojo leidimas išduodamas pagal kiekvieną neapdoroto tabako panaudojimo vietą asmenims, kurie gauna iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, gamina, importuoja ir / arba įsigyja Lietuvos Respublikoje neapdorotą tabaką, už kurį akcizai nesumokėti, ir, taikant akcizų atleidimą, ketina neapdorotą tabaką panaudoti kitiems tikslams (t. y. neketina jo patiekti (parduoti ar kitaip perduoti) ir / arba neketina gaminti apdorotą tabaką ir / ar kaitinamojo tabako produktus). Šis leidimas nesuteikia teisės neapdorotą tabaką vartoti rūkymui.

Tiekėjo leidimas išduodamas pagal kiekvieną veiklos vykdymo vietą asmenims, kurie gauna iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, gamina, importuoja ir / arba įsigyja Lietuvos Respublikoje neapdorotą tabaką, už kurį akcizai nesumokėti, ir, taikant akcizų atleidimą, ketina neapdorotą tabaką patiekti (parduoti ar kitaip perduoti) asmenims, turintiems ir / ar neturintiems Naudotojo leidimo, ir / arba gaminti apdorotą tabaką ir / ar kaitinamojo tabako produktus.

Taisyklių nuostatos netaikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, kuriems išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, suteikiantis teisę akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje iš neapdoroto tabako gaminti apdorotą tabaką ir / ar kaitinamojo tabako produktus. Šie akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai laikomi asmenimis, turinčiais Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą.

Naudotojo leidimo / Tiekėjo leidimo išdavimas

Laisvos formos prašymai išduoti Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą pateikiami tiesiogiai VMI prie FM, per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu (paprastu ar registruotu laišku) arba el. pašto adresu vmi@vmi.lt. Prašyme nurodoma:

  • mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);
  • leidimo, kurį pageidauja gauti, rūšis;
  • jeigu kreipiamasi dėl Naudotojo leidimo išdavimo ‒ neapdoroto tabako panaudojimo tikslas ir vienos konkrečios neapdoroto tabako panaudojimo vietos adresas;
  • jeigu kreipiamasi dėl Tiekėjo leidimo išdavimo ‒ vienos konkrečios veiklos vykdymo vietos adresas.

VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (kai kartu su prašymu yra pateikiami visi būtinieji dokumentai ir / arba duomenys) arba per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų ir / arba duomenų pateikimo dienos (kai kartu su prašymu būtinieji dokumentai ir / arba duomenys nėra pateikiami) turi:

- išduoti Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą ir jį pateikti per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI);

- priimti sprendimą neišduoti Naudotojo leidimo / Tiekėjo leidimo ir šį sprendimą pateikti per Mano VMI.

Naudotojo leidimo / Tiekėjo leidimo panaikinimas

Laisvos formos prašymai panaikinti Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą pateikiami tiesiogiai VMI prie FM, per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu (paprastu ar registruotu laišku) arba el. pašto adresu vmi@vmi.lt. Prašyme nurodoma:

  • mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);
  • leidimo numeris.

VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos arba atitinkamų aplinkybių (pvz., asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje, asmuo turi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ar kt.) nustatymo dienos turi priimti sprendimą panaikinti Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą ir šį sprendimą pateikti per Mano VMI.

Pažymėtina, kad Įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 dieną, tačiau nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. išduoti Naudotojo leidimai / Tiekėjo leidimai įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną.

 

Teisės departamento direktorė

                                                                     

Rasa Virvilienė