Teisės aktai

Turgavietėse pažeidimų nemažėja

Atnaujinimo data: 2019-10-17
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad spalio 11-13 dienomis visoje šalyje mokesčių specialistai lankėsi turgavietėse. Patikrinti 186 mokesčių mokėtojai ir nustatyti 132 pažeidimai (71 proc.): pusė jų dėl neišduotų elektroninių kasos aparatų (EKA) kvitų.

Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro

Atnaujinimo data: 2019-10-16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių...

2019 m. III ketvirčio VMI statistinė informacija

Atnaujinimo data: 2019-10-15
Politikų kreipimaisi į VMI dirbančius asmenis  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI dirbantys asmenys privalo informuoti apie valstybės politikų  [1]  bet kokio pobūdžio kreipimusis į juos. Ši tvarka, sudaro sąlygas stebėti, kiek...

Kompiuterinės ir sisteminės programinės įrangos viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2019-10-11
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas : Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas :  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir...

Automobilių importo klystkeliai

Atnaujinimo data: 2019-10-10
11,6 mln. eurų – tokia suma praėjusiais metais išaugo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) dėmesio sulaukusių naudotų transporto priemonių pardavėjų indėlis į valstybės biudžetą. Teigiamos tendencijos tęsiasi ir šiais metais – palyginus 2018 m. ir 2019 m. pusmečių rezultatus, kontroliuotų šio sektoriaus verslininkų sumokėta mokesčių suma išaugo 22 proc. VMI specialistų atliekami patikrinimai ne tik papildo valstybės biudžetą, bet ir atskleidžia pagrindines daromų pažeidimų...
Rodoma 1 - 5 iš 3 871 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 775

Komentarai

« Grįžti

DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ, NAUDOJAMŲ KARŠTO ORO BALIONUOSE, APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2019-06-10
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-17731

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 43 str. 1 d. 3 ir 6 punktais, nuo akcizų atleidžiami (-os):

  • kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai naudojami energiniai produktai. Ši lengvata įgyvendinama Leidimų dėl nuo akcizų atleidžiamų energinių produktų išdavimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-97, nustatyta tvarka išduodant tiekėjo ar naudotojo leidimus, kurių numeris prasideda raidėmis „BA";
  • buitinėms reikmėms skirtos neišpilstytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (toliau ‒ suskystintos dujos). Ši lengvata įgyvendinama Asmenų, tiekiančių / naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-22 (toliau ‒ Asmenų, tiekiančių / naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka išduodant tiekėjo ar naudotojo leidimus, kurių numeris prasideda raidėmis „DV").

Praktikoje matyti, kad šios akcizų lengvatos taip pat taikomos ir suskystintoms dujoms, naudojamoms karšto oro balionuose. Siekdami, kad teisės aktai būtų vienodai suprantami ir taikomi, šiame rašte paaiškiname, kodėl suskystintoms dujoms, naudojamoms karšto oro balionuose, negali būti taikomas atleidimas nuo akcizų pagal minėtas Akcizų įstatymo nuostatas.

Analizuojant karšto oro baliono veikimo principą, matyti, kad karšto oro balionas yra varomas šildant jo kupole esantį orą. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus kitų Europos Sąjungos valstybių narių nuomonę nagrinėjamu atveju, laikomės pozicijos, kad suskystintos dujos karšto oro balionuose naudojamos kaip šildymui skirtas kuras, todėl, vadovaujantis Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 3 p., jos negali būti atleidžiamos nuo akcizų.

Tuo tarpu Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 6 p. turėtų būti taikomas tik tuo atveju, kai suskystintos dujos naudojamos buitinėms reikmėms. Suskystintų dujų naudojimu buitinėms reikmėms laikytinas tokių dujų naudojimas gyvenamosioms patalpoms šildyti, maistui gaminti, vandeniui šildyti ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad sąvoka „naudojimas buitinėms reikmėms" neapima suskystintų dujų naudojimo karšto oro balionuose, todėl, mūsų nuomone, akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų) minėtu atveju taip pat neturėtų būti taikoma.

Matydami klaidingai suformuotą praktiką ir suprasdami, kad šiuo metu yra atidarytas oro balionų skrydžių sezonas, informuojame, kad asmenys:

  • pagal praėjusiais metais išduotus naudotojų leidimus galės suskystintas dujas toliau įsigyti ir naudoti karšto oro balionuose iki šiuose leidimuose nurodytos jų galiojimo termino pabaigos;
  • pagal šiais metais išduotus naudotojų leidimus galės suskystintas dujas toliau įsigyti ir naudoti karšto oro balionuose tik iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Papildomai informuojame, kad asmenys, neturintys galiojančio naudotojo leidimo, bet pageidaujantys šiais metais įsigyti nuo akcizų atleistas suskystintas dujas ir jas panaudoti karšto oro balionuose, gali Asmenų, tiekiančių / naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka kreiptis dėl naudotojo leidimo išdavimo. Šiems asmenims išduoti leidimai taip pat galios iki 2019 m. gruodžio 31 d. Prašymai dėl leidimo išdavimo pateikiami per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. asmenims, pageidaujantiems suskystintas dujas naudoti karšto oro balionuose, nebebus išduodami naudotojo leidimai, todėl jie nebegalės pasinaudoti akcizų lengvata (atleidimu nuo akcizų). Šiam tikslui naudojamos suskystintos dujos turės būti apmokestinamos standartiniu akcizų tarifu – 304,10 euro už toną produkto (Akcizų įstatymo 39 str.).

 

Viršininkė

   

Edita Janušienė