Teisės aktai

Veiklos su verslo liudijimu pakeitimai nuo 2020 m.

Atnaujinimo data: 2019-12-05
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo" pakeitimo          Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie 2019 m. lapkričio 27 d. priimtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1165 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės...

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 442 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-04
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1182 pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės, išdėstytos nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 190 „Dėl Lietuvos...

Kauno AVMI skelbia konkursą Administravimo ir personalo skyriaus specialisto pareigoms užimti (terminuota darbo sutartis 6 mėnesių laikotarpiui)

Atnaujinimo data: 2019-12-04
Kauno AVMI skelbia konkursą Administravimo ir personalo skyriaus specialisto pareigoms užimti (terminuota darbo sutartis 6 mėnesių laikotarpiui). Pareiginės algos koeficientas 5.00 Darbo vieta Kaune. Pretendentų atrankos būdas - pokalbis žodžiu. Visą skelbimą galite rasti čia.

Dėl bendro įsakymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-04
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informaciją dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnio nuostatų taikymo nuo 2020 m. sausio 1 d. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM  2019-12-03  Nr. (18.2-31-2 E) RM-35602 . Informaciją parengė Teisės departamentas

VMI: iš nelegalios ar draudžiamos veiklos gautos pajamos – ne argumentas siekiant nemokėti mokesčių

Atnaujinimo data: 2019-12-04
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja apie pasibaigusius mokestinius ginčus bylose, kuriose atmesti verslininkų skundai dėl VMI sprendimų apmokestinti jų pajamas, įgytas nusikalstamu būdu. Pinigų sumas iš įmonių pasisavinę ir juos asmeninėms reikmėms naudoję buvę įmonių vadovai į valstybės biudžetą iš viso papildomai turės sumokėti apie 230 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) ir GPM delspinigių, privalomojo sveikatos draudimo (toliau –...
Rodoma 1 - 5 iš 3 950 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 790

Komentarai

« Grįžti

Kaip turi būti pildomi SAF-T rinkmenos Pirminių dokumentų dalies elementai „Debeto arba kredito požymis“?

Atnaujinimo data: 2019-02-28
Registracijos numeris   KD-8994

Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė, identifikuojanti ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipą:

  • Elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos pajamų ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.1.4.15.6. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.1.4.15. „Atsiskaitymas" pateikta pardavimo dokumentui taikoma kaupiamoji nuolaida mažina ar didina dokumento vertę. Tuo atveju, kai kaupiamosios nuolaidos suma mažina pardavimo dokumento vertę, elemente 4.1.4.15.6. nurodoma reikšmė „D", kai nuolaidos suma didina pardavimo dokumento vertę – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąnaudų / atsargų / turto ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.2.4.15.6. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.2.4.15. „Atsiskaitymas" pateikta pirkimo dokumentui taikoma kaupiamoji nuolaida mažina ar didina dokumento vertę. Tuo atveju, kai kaupiamosios nuolaidos suma mažina pirkimo dokumento vertę, elemente 4.1.4.15.6. nurodoma reikšmė „K", kai nuolaidos suma didina pirkimo dokumento vertę – nurodoma reikšmė „D";
  • Elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos pinigų / skolos sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.3.4.10.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.3.4.10. „Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas" pateikta dokumentui taikyta nuolaidos vertė mažina ar didina mokėtinos / gautinos sumos vertę. Tuo atveju, kai nuolaidos suma mažina vertę, elemente 4.3.4.10.1.5. nurodoma reikšmė „K", kai nuolaidos suma didina vertę – nurodoma reikšmė „D";
  • Elemente 4.4.4.8.1.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.4. „Prekių judėjimas" pateikta balansinė vertė didina ar mažina įmonės apskaitytų atsargų vertę. Tuo atveju, kai balansinė vertė didina atsargų vertę, elemente 4.4.4.8.1.17. nurodoma reikšmė „D", kai balansinė vertė mažina atsargų vertę – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)" pateikta ūkinė operacija didina ar mažina įmonės apskaityto ilgalaikio turto vertę. Tuo atveju, kai pateikta ūkinė operacija didina turto vertę, elemente 4.5.2.8.1.5. nurodoma reikšmė „D", kai ūkinė operacija mažina turto vertę – nurodoma reikšmė „K".