Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Gyventojų pajamų mokestis (VMI) .

Dėl įsakymo pripažinimo netekusiu galios

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-116      (TAR, 2019-21607) pripažįstamas netekusiu galios VMI prie FM viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-328 „Dėl Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas). Šis informacinis...

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2019 m. gruodžio 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX- 1007 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau - Įstatymas Nr. XIII-2692). Įstatymu Nr. XIII-2692 pakeistos šios Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos: 1) 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtinama mokesčio administratoriaus pareiga padėti į Valstybinę mokesčių inspekciją atvykusiems...

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2019 m. gruodžio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX- 1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas (2019 m. gruodžio 12 d įstatymas Nr. XIII-2649). 2019 m. gruodžio 12 d. įstatymu Nr. XIII-2649 pakeista: 1) pajamų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus ligos,...

Dėl Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratoriaus parengtos pažymos tvirtinimo

Atnaujinimo data: 2019-12-19
2019-12-18   raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-37399 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikia savo nuomonę dėl Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratoriaus parengtos pažymos ES/EEE formos užpildymo. Paaiškinimas yra paskelbtas VMI mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazėje (KMDB). Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo tvarkos pakeitimų

Atnaujinimo data: 2019-12-19
VMI prie FM informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-102 patvirtinti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos pateikimo pakeitimai. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-37374 Informaciją parengė Teisės departamentas
Rodoma 6 - 10 iš 92 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 19

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Gyventojų pajamų mokestis (VMI) .

Nėra rezultatų.