Teisės aktai

Lietuvos Respublikos pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris IX-729 Data 2002-01-24 Paskelbta Valstybės žinios, 2002, Nr. 15-552; 2007, Nr. 46-1722 Lietuvos Respublikos pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas

Komisijos reglamentas Nr. 967/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 967/2006 Data 2006-06-29 Paskelbta OL 2006 L 176 Komisijos reglamentas Nr. 967/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles

Tarybos reglamentas Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 1234/2007 Data 2007-10-22 Paskelbta OL 2007 L 299 Tarybos reglamentas Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris VA-33 Data 2007-05-09 Paskelbta Valstybės žinios, 2007, Nr. 53-2077 Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo