Vadovų darbotvarkės

VMI prie FM, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, nuo 2017-07-01 viešai teikia informaciją apie VMI prie FM viršininko, VMI prie FM viršininko pavaduotojų, AVMI viršininkų planuojamus susitikimus  VMI patalpose, kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Data ir laikas  Tema Informacija 

2018-02-22

15:00

Susitikimas su Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija aptarti šešėlio problematiką sektoriuje.

Susitikimo tikslas: Susitikimas su Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija aptarti šešėlio problematiką sektoriuje.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos atstovai Egidijus Mackevičius, Audrius Kantauskas ir Linas Grikšas.

2018-02-09

11:00

Dėl 2 proc. paramos.

Susitikimo tikslas: Dėl 2 proc. paramos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

2018-02-05

13:00

Dėl 2 proc. paramos.

Susitikimo tikslas: Dėl 2 proc. paramos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Kontrolės departamento direktorė E. Ramanauskienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

2018-01-24

09:00

UAB „Litchun" tyčinio bankroto.

Susitikimo tikslas: UAB „Litchun" tyčinio bankroto.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento direktorė I. Gavrilova
VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vedėjas J. Čebelis


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Litchun" smulkusis akcininkas Vladas Tatonis.

2018-01-22

11:00

Susitikimas su mokesčių mokėtoju dėl vykdomo mokestinio tyrimo.

Susitikimo tikslas: Susitikimas su mokesčių mokėtoju dėl vykdomo mokestinio tyrimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vedėjas K. Kadonas
VMI prie FMVMI prie FM Kontrolės departamento Kontrolės metodologijos skyriaus vedėja I. Budreikaitė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

2018-01-15

13:00

Dėl įmonės veiklos plėtojimo galimybių Lietuvoje.

Susitikimo tikslas: Dėl įmonės veiklos plėtojimo galimybių Lietuvoje

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento direktorė V. Jakienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB "Vinted" atstovai Leonas Lingis, Donatas Kapitanovas ir Vaidotas Urba.

2017-12-21

10:00

Dėl šešėlinės ekonomikos būsto nuomos srityje .

Susitikimo tikslas: Dėl šešėlinės ekonomikos būsto nuomos srityje.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Atrankos ir paramos audito departamento direktorius V. Buginskis
Teisės departamento direktorė R. Virvilienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Ober-haus Senamiesčio biuro vadovas Marius Čiulada, UAB „Centro kubas" – nekilnojamasis turtas direktorius, vertintojas Viktoras Račkovskis, „Luminor būstas" direktorius, LNTAA prezidentas Audrius Gudanavičius, NTA „Augida" direktorė, LNTAA valdybos narė Aušra Birvydaitė. LNTAA direktorius Rimas Kirdulis.

Plačiau

2017-12-18

09:00

Dėl galimo mokesčių slėpimo.

Susitikimo tikslas: Susitikimas su mokesčių mokėtoju dėl galimo mokesčių slėpimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

2017-11-29

10:00

Dėl bendradarbiavimo.

Susitikimo tikslas: Dėl konstruktyvaus bendradarbiavimo sprendžiant mokestinį ginčą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Kontrolės departamento direktorė E.Ramanauskienė
VMI prie FM Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja K. Jakštienė
VMI prie FM Tesiės departamento Apeliacijų skyriaus vedėjas K. Kadonas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Ikor" advokatas P. Gruodis.

Plačiau

Susitarta, kad UAB „Icor" atsiųs raštą prašymą dėl susidariusios situacijos sprendimo.

2017-11-23

10:00

Dėl PVM grąžinimo bankrutuojančioms įmonėms.

Susitikimo tikslas: Dėl PVM grąžinimo bankrutuojančioms įmonėms.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento direktorė I. Gavrilova


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Bankroto administratorius Valdas Kvederis.

2017-11-22

14:00

Pridėtinės vertės mokesčio permokos grąžinimo.

Susitikimo tikslas: Tikslas – Dėl AB „Linas Agro" statuso pridėtinės vertės mokesčio permokos grąžinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento (toliau – DMMSKD) direktorė V. Jakienė
VMI prie FM DMMSKD direktorės pavaduotoja D. Ambrazevičienė
DMMSKD patarėja I. Daškevičienė
DMMSKD MM konsultavimo skyriaus vyr.specialistė B. Gervinienė
DMMSKD MM konsultavimo skyriaus vedėja R. Gapsavičienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

AB „Linas Agro" finansų direktorius Tomas Tumėnas, Rizikų valdymo direktorius Vytautas Šidlauskas, konsultantas Artūras Bakšys.

2017-11-16

14:00

Šešėlio mažinimas turizmo sektoriuje.

Susitikimo tikslas: Susitikimas dėl apgyvendinimo paslaugas teikiančių asmenų veiklos bei šešėlio turizmo sektoriuje mažinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Kontrolės departamento direktorė E. Ramanauskienė
VMI prie FM Kontrolės departamento verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės skyriaus vedėjas R. Puncevičius
VMI prie FM Atrankos ir paramos auditui departamento direktoriaus pavaduotoja R. Giedrienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

VŠĮ Go Vilnius atstovė Jolanta Beniulienė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus patarėja ir Valstybinio turizmo departamento Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Silvija Vencevičienė.

2017-10-20

13:00

Susitikimas su UAB „Rokiškio aliejinė" dėl PVM permokos grąžinimo.

Susitikimo tikslas: Susitikimas su UAB „Rokiškio aliejinė" dėl PVM permokos grąžinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Kontrolės departamento direktorė E. Ramanauskienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Įmonės atstovas Remigijus Jėčius.

2017-10-12

10:00

Šešėlinės ekonomikos vertinimo aplinkos apsaugos srityje galimybės.

Susitikimo tikslas: Šešėlinės ekonomikos vertinimo aplinkos apsaugos srityje galimybės.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

VšĮ Aplinkos apsaugos instituto direktorius Alfredas Skinulis ir ekspertė Elena Fomenko.

2017-10-10

11:00

Susitikimas su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

Susitikimo tikslas: Susitikimas su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija dėl aktualių mokestinių klausimų.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Tesės departamento direktorė R. Virvilienė
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė S. Aliukonytė – Šnirienė
VMI prie FM atrankos ir paramos auditui departamento direktorius V. Buginkis


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos atstovai Evalda Šiškauskienė, Eglė Ližaitytė, Aistė Medelienė, Tadas Žentelis ir Valstybinio turizmo departamento atstovė Silvija Vencevičienė.

2017-10-10

14:00

Susitikimas su Lietuviškų degalinių sąjungos atstovais.

Susitikimo tikslas: Susitikimas su Lietuviškų degalinių sąjungos atstovais dėl apmokestinimo, kovos su šešėliu klausimų prekybos degalais srityje.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Akcizų administravimo departamento direktorius P. Šilingas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuviškų degalinių sąjungos atstovai Karolis Stasiukynas, Vidas Šukys, Romandas Sadauskas, Gediminas Bačionis ir Algimantas Čaplinskas.

2017-09-25

11:00

Inovacijų vystymas.

Susitikimo tikslas: Inovacijų vystymas VMI didžiausių privataus sektoriaus įmonių pavyzdžiu.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Informacinių technologijų departamento direktorė R. Karosienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB Civitta direktorius ir partneris Kęstutis Jovaišas.

2017-09-15

10:00

Dėl bendradarbiavimo

Susitikimo tikslas: Susitikimas su Lietuvos darbdavių konfederacija dėl bendradarbiavimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Teisės departamento direktorė R. Virvilienė
VMI prie FM Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjas R. Ragėnas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas prof. habil. dr. Benediktas Juodka ir generalinis direktorius Danukas Arlauskas.

2017-09-11

11:00

Dėl bendradarbiavimo

Susitikimo tikslas: Susitikimas su Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija dėl bendradarbiavimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Teisės departamento direktorė R. Virvilienė
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė S. Aliukonytė-Šnirienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos Buhalterių ir auditorių asociacijos atstovai Zita Sorokienė, Eduardas Šablinskas, Dalia Matukienė, Vytenis Butkevičius, Donatas Botyrius ir Vaidas Lankauskas.

2017-09-06

15:00

Apie individualios veiklos reglamentavimo tobulinimą

Susitikimo tikslas: Išklausyti/aptarti UAB CFlow įžvalgų apie individualios veiklos reglamentavimo tobulinimą, efektyvumo didinimą, siūlymus, kaip paskatinti laisvai samdomus specialistus dirbti skaidriai.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininkės pavaduotojas V. Ivanauskas

Kiti

VMI prie FM Informacinių technologijų departamento direktorė R. Karosienė
VMI prie FM Informacinių technologijų departamento direktoriaus pavaduotojas K. Lazauskis
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė S. Aliukonytė-Šnirienė
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja I.Gedminienė
VMI prie FM Teisės departamento direktorė R. Virvilienė
VMI prie FM Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjas R. Ragėnas
VMI prie FM Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjo pavaduotoja D. Dausinienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB CFlow direktorius Andrius Mironovskis

2017-08-31

14:00

Finansinė padėtis bei atsiskaitymas su biudžetu

Susitikimo tikslas: Aptarti finansinį padėtį bei atsiskaitymus su biudžetu

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Narvilas

Kiti

VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento direktorė I. Gavrilova
VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento Mokestinių paskolų sutarčių administravimo skyriaus vedėja I. Šaltienė
VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus vedėja G. Ivaškevičienė
VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja R. Galatiltienė
VMI prie FM Akcizų administravimo departamento direktorius P. Šilingas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

AB „Gubernija" direktorė V. Dunauskienė

2017-08-28

15:00

Bendradarbiavimas

Susitikimo tikslas: Susitikimas su Lietuvos Buhalterių ir auditorių asociacija bendradarbiavimo klausimais.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Tesės departamento direktorės pavaduotoja A. Gaudutytė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos Buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė D. Čibirienė ir direktorė G. Liaudginienė

2017-08-28

10:00

Dėl PVM 0 tarifo taikymo

Susitikimo tikslas: Susitikimas su Lietuvos pramonininkų konfederacija dėl PVM 0 tarifo taikymo problematikos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė
VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Tesės departamento direktorės pavaduotoja A. Gaudutytė
VMI prie FM Tesės departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėjo pavaduotoja G. Rimkevičienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai: G. Švedienė, U. Radžiūnaitė, D. Ruščiauskienė, A. Pribušauskas, E. Simonis, A. Zabulis

2017-08-23

10:00

INVL Technology interesas dalyvauti IT projektuose Moldovos mokesčių tarnyboje

Susitikimo tikslas: INVL Technology interesas dalyvauti IT projektuose Moldovos mokesčių tarnyboje

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

INVL Technology vykdantysis partneris K. Tonkūnas

2017-08-23

11:00

Dėl mokesčio permokos grąžinimo

Susitikimo tikslas:Susitikimas su UAB „Dori" atstovais dėl mokesčio permokos grąžinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Kontrolės departamento direktorius M. Žemgulis


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Įmonės atstovai G. Juškauskas ir D. Kerys

2017-08-23

09:00

Dėl priemonių mažinant šešėlį

Susitikimo tikslas:Su Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija aptarti priemones mažinant šešėlį Nekilnojamojo turto sektoriuje.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė

Kiti

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas
VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Narvilas
VMI prie FM Atrankos ir paramos auditui departamento direktorius V. Buginskis


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos atstovai A. Gudanavičius, D. Semionov, M. Mikočiūnas, J. Belanoška, A. Šapoka ir R. Kirdulis

2017-08-17

14:00

Dėl sudarytų sutarčių

Susitikimo tikslas: Dėl VMI prie FM ir UAB ATEA sudarytų sutarčių.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB ATEA direktorius Valdas Jusius

2017-08-16

8:30

Susipažinimas su galimybėmis kurti valstybės informacines sistemas.

Susitikimo tikslas: Susipažinimas su galimybėmis kurti valstybės informacines sistemas iteratyviu - inkrementiniu (angl. Agile) būdu.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienės

Kiti

VMI prie FM viršininkės pavaduotojas V. Ivanauskas
VMI prie FM viršininkės pavaduotojas V. Vitkevičius
VMI prie FM viršininkės pavaduotojas A. Klerauskas
VMI prie FM Informacinių technologijų departamento (toliau — ITD) direktorė R. Karosienė
VMI prie FM ITD direktorės pavaduotojas K.Lazauskis
VMI prie FM ITD vyresnysis patarėjas A. Seroštanovas
VMI prie FM Teisės departamento direktorės pavaduotoja A. Gaudutytė
VMI prie FM Mokesčių apskaitos departamento (toliau — MAD) direktorius Ž. Karalius
VMI prie FM MAD direktorius pavaduotoja J. Pažus
VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento direktoriaus pavaduotoja D. Balčiūnienė
VMI prie FM Akcizų administravimo departamento direktorius P. Šilingas
VMI prie FM Atrankos ir paramos auditui departamento direktoriaus pavaduotojas T. Sudintas
VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento patarėja I. Daškevičienė
VMI prie FM Bendrųjų reikalų departamento Kanceliarijos vyriausioji specialistė L. Krasauskienė
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento (toliau — MPD) direktorė S. Aliukonytė – Šnirienė
VMI prie FM MPD direktorės pavaduotoja I. Gedminienė
VMI prie FM MPD Paslaugų administravimo skyriaus vedėja A. Strazdaitė
VMI prie FM MPD Paslaugų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė L. Vidzickė
VMI prie FM MPD Deklaravimo procedūrų administravimo skyriaus vedėja I. Ardinavičienė
VMI prie FM MPD Deklaravimo procedūrų administravimo skyriaus patarėja D. Šiškevičiūtė
VMI prie FM MPD Deklaravimo procedūrų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas G. Arbutavičius
VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento (toliau — MID) direktorė R. Utkienė
VMI prie FM MID Konsultavimo ir organizavimo analizės skyriaus vedėja K. Čelkė
VMI prie FM Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja V. Lenkauskienė
VMI prie FM Strateginio valdymo skyriaus (toliau — SVS) vedėjas E. Karmonas
VMI prie FM SVS vyriausiasis specialistas V. Augulis
VMI prie FM Vidaus saugumo skyriaus Informacinių sistemų saugos kontrolės skyriaus vedėja J. Karpavičienė
VMI prie FM Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja E. Ramanauskienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Asociacijos „Agile Lietuva" prezidentas Vaidas Adomauskas
Asociacijos „Agile Lietuva" valdybos narys Aleksej Kovaliov

2017-08-09

09:00

Dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

Susitikimo tikslas:Aptarti VMI prie FM ir Asociacijos „Investors' Forum" tolimesnį bendradarbiavimą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė

Kiti

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas
VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Narvilas
VMI prie FM Teisės departamento direktorė R. Virvilienė
VMI prie FM Teisės departamento direktorės pavaduotoja A. Gaudutytė
VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento I Kontrolės skyriaus vedėja K. Jakštienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Asociacijos „Investors' Forum" vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė, Mokesčių darbo grupės nariai

2017-08-08

16:00

Dėl bendradarbiavimo.

Susitikimo tikslas:Aptarti VMI prie FM ir Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos bendradarbiavimo klausimus.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė

Kiti

VMI prie FM Teisės departamento direktorė R. Virvilienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos atstovai Rūta Bilkštytė bei Marius Grajauskas

2017-08-08

13:00

Dėl bendradarbiavimo.

Susitikimo tikslas:Aptarti abipusio bendradarbiavimo klausimus.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Narvilas

Kiti

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus vedėja R. Gapsavičienė
Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė E. Glumbakienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

AB „Plasta" direktorius Vytas Poderis
AB „Plasta" vyr.buhalterė Lina Balčiūnienė

2017-08-04

10:00

Į vartotojo patyrimą orientuotų el. paslaugų kūrimas.

Susitikimo tikslas: Į vartotojo patyrimą orientuotų el. paslaugų kūrimas.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas

Kiti

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Vitkevičius
VMI prie FM Informacinių technologijų departamento direktorė R. Karosienė
VMI prie FM Informacinių technologijų departamento vyresnysis patarėjas A. Seroštanovas
VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė R. Utkienė
VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorės pavaduotoja V. Eidimtienė
VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo ir organizavimo analizės skyriaus vedėja K. Čelkė
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja V. Ginevičienė
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja I. Gedminienė
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento patarėja J. Augustaitytė
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Paslaugų administravimo skyriaus vedėja A. Strazdaitė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Vartotojo patyrimo architektas, vartotojo sąsajų dizaineris, lektorius Igor Gubaidulin

2017-07-20

08:00

Dėl žemės mokesčio.

Susitikimo tikslas: Mokesčių mokėtojas kreipėsi paaiškinimo dėl apskaičiuoto žemės mokesčio jo žemės sklypui.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Vitkevičius

Kiti

VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja I. Gedminienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Sutarta, kad mokesčių mokėtojui pateikus paklausimą raštu, detaliai išdėstant savo nuomonę, su kuriomis teisės aktų nuostatomis nesutinka, bus pateiktas paaiškinimas.

2017-07-13

14:00

Veiklos rodiklių pokyčių priežastys, veiklos planai ir prognozės.

Susitikimo tikslas: Aptarti AB „Krekenavos agrofirma" veiklos rodiklių pokyčių priežastis, veiklos planus ir prognozes.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Narvilas

Kiti

Atrankos ir paramos auditui departamento direktorius V. Buginskis
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento direktorė V. Jakienė
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus vedėja R. Gapsavičienė
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja I. Biekšienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

AB „Krekenavos agrofirma" generalinis direktorius Linas Grikšas

2017-07-05

09:00

Dėl turimos Microsoft programinės įrangos lincenzijavimo.

Susitikimo tikslas: Dėl turimos Microsoft programinės įrangos lincenzijavimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas

Kiti

Informacinių technologijų departamento direktorė R. Karosienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Microsoft Lietuva klientų vadovas V. Dzindzeleta
Microsoft Czech (Čekija) vyriausias specialistas K. Rihova

2017-07-04

16:00

Dėl PVM įstatymo 42 str. nuostatų taikymo (Tax Free Shopping).

Susitikimo tikslas: Dėl PVM įstatymo 42 str. nuostatų taikymo (Tax Free Shopping).

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas, A. Klerauskas

Kiti

Akcizų administravimo departamento direktorius P. Šilingas
Akcizų administravimo departamento Aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Remeikienė
Akcizų administravimo departmento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus vedėjos pavaduotojas D. Petrauskas
Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja A. Gaudytytė
Teisės departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja A. Černevičiūtė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius Rimantas Šidlauskas

 

 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2017-10-27

13:30

Dėl patalpų nuomos.

Susitikimo tikslas: Dėl patalpų nuomos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Vilniaus AVMI viršininkė E. Glumbakienė

Kiti

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas
VMI prie FM Teisės departamento direktorė R. Virvilienė.


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Prosperus Strategic RE Fund" valdymo organo UAB „Investicijų valdymas „Prosperus" direktorius Gediminas Baltakis.

Plačiau

Dėl nuomos.

2017-09-15

14:00

Dėl PVM mokėtojų registravimo.

Susitikimo tikslas: Dėl PVM mokėtojų registravimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Vilniaus AVMI viršininkė E. Glumbakienė

Kiti

Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja V. Remeikienė
Mokestinių prievolių departamento Vilniaus įmonių skyriaus vedėja D. Gedziuševičienė.


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Rūtos" įgaliotas asmuo Gražina Kondratovičienė.

2017-09-04

10:00

Dėl patalpų nuomos.

Susitikimo tikslas:Dėl patalpų nuomos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Vilniaus AVMI viršininkė E. Glumbakienė

Kiti

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas
Administravimo ir personalo skyriaus II poskyrio vedėjas V. Bauras


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Prosperus Strategic RE Fund" valdymo organo UAB „Investicijų valdymas „Prosperus" direktorius Gediminas Baltakis
UAB „Investicijų valdymas „Prosperus" valdybos narys Kęstutis Faktorovičius

Plačiau

Aptartos nuomos sąlygos.

2017-08-21

08:30

Dėl patalpų nuomos.

Susitikimo tikslas:Dėl patalpų nuomos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Vilniaus AVMI viršininkė E. Glumbakienė

Kiti

VMI prie FM viršininko pavaduotojas V. Ivanauskas
VMI prie FM Bendrųjų reikalų departamento direktorius R. Mackus
Administravimo ir personalo skyriaus I poskyrio vedėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, I. Valantinaitė
Administravimo ir personalo skyriaus II poskyrio vedėjas V. Bauras


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Prosperus Strategic RE Fund" valdymo organo UAB „Investicijų valdymas „Prosperus" direktorius Gediminas Baltakis
UAB „Investicijų valdymas „Prosperus" valdybos narys Kęstutis Faktorovičius

Plačiau

Aptartos nuomos sąlygos.

2017-08-14

08:00

Dėl šilumos gamybos punkto.

Susitikimo tikslas: Dėl šilumos gamybos punkto .

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Vilniaus AVMI viršininkė E. Glumbakienė

Kiti

Administravimo ir personalo skyriaus I poskyrio vedėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, I. Valantinaitė
Administravimo ir personalo skyriaus II poskyrio vedėjas V. Bauras
Administravimo ir personalo skyriaus I poskyrio vyriausioji specialistė I. Juškienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Digitalas" direktorius Alfred Timofeičev
UAB „Švaros meistrai" direktorius Albinas Savickis
UAB „Švaros meistrai" vadybininkė Giedrė Martinonytė
UAB „Didžioji statyba" statybos direktorius Viktor Kulešov
UAB „Lortis" direktorius Henrikas Čiūras
VĮ Turto banko NT valdymo skyriaus vadovė Miglė Vaitkevičienė

Plačiau

Nutarta sulaukti atsakymų į VMI klausimus dėl šilumos gamybos punkto, patikslinti sąmatas ir surengti kitą susitikimą.

 

 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2018-01-30

15:15

Dėl mokėtojo žmonos nekilnojamo turto.

Susitikimo tikslas: Gauti informaciją apie kitą fizinį asmenį.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė J. Stankienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Suteikta bendro pobūdžio informacija.

2017-11-06

10:40

Dėl mokėtojo įregistravimo į PVM mokėtojų registrą

Susitikimo tikslas: Įregistravimas į PVM mokėtojų registrą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

Kauno AVMI MPD direktorė D. Baniulienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB "Ailesa" direktorė Ilona Švelnė.

Plačiau

Prašoma pateikti papildomus dokumentus.

2017-10-27

14:00

Dėl reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo.

Susitikimo tikslas: Dėl reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė J. Stankienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „SDG grupė" prezidentas Eduardas Jasas.

Plačiau

Pateiktas prašymas Kauno AVMI dėl reikalavimo perleidimo ir sutarties sudarymo.

2017-10-18

15:00

Aptarimas susijęs vykdoma veikla.

Susitikimo tikslas: Dėl vykstančio mokestinio patikrinimo eigos, klausimų susijusių su paramos panaudojimu bei PVM atskaita, vykdant mišrią veiklą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

Kauno AVMI Kontrolės departamento direktorė L. Brazlauskienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

VšĮ Kauno sporto klubo „RIMO" įgaliotas asmuo Rimantas Blažulionis.

Plačiau

Aptarta mokestinio patikrinimo eiga bei paramos naudojimo ir PVM ataskaitų principai, vykdant PVM apmokestinamą ir neekonominę veiklą.

2017-10-04

15:00

Dėl žalos atlyginimo.

Susitikimo tikslas: Dėl žalos atlyginimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

Kauno AVMI Kontrolės departamento direktorė L. Brazlauskienė
Kauno AVMI Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriaus Pažeidimų vertinimo poskyrio vyriausiasis specialistas V. Jančauskas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Hurena Plus" vadovas Aurimas Nėnius

2017-08-18

10:10

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas: Pateikti informaciją apie UAB „Akamar" finansinę situaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Kauno AVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

Kauno AVMI Kontrolės departamento direktorė L. Brazlauskienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Akamar" komercijos direktorius Alfonsas Minelga

Plačiau

Išdėstęs informacija apie įmonės finansinę situaciją, A. Minelga informavo, kad kreipsis į VMI prie FM dėl išieškojimų sustabdymo 6 mėn. ir atleidimo nuo baudų ir delspinigių.

 

 Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2018-01-26

11:00

Dėl veiklos įregistravimo.

Susitikimo tikslas: Dėl veiklos įregistravimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos AVMI viršininkas A. Morkūnas

Kiti

Mokestinių prievolių departamento direktorė L. Mačernienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta informacija. Pasiūlyta, iškilus papildomiems klausimams, raštu kreiptis į mokesčių administratorių.

2017-12-20

09:00

Dėl PVM grąžinimo.

Susitikimo tikslas: Dėl PVM grąžinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkas A. Morkūnas

Kiti

Kontrolės departamento direktorės pavaduotoja V. Okuličienė
Kontrolės departamento, II juridinių asmenų patikrinimų sk. vedėja J. Jaugelienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

AB „Vilkyškių pieninė" generalinis direktorius Gintaras Bertašius

2017-09-27

08:30

Dėl PVM grąžinimo.

Susitikimo tikslas: Dėl PVM grąžinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkas A. Morkūnas

Kiti

Kontrolės departamento direktorės pavaduotoja V. Okuličienė
Kontrolės departamento, II juridinių asmenų patikrinimų sk., II posk. vyriausioji specialistė J. Buikytė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

AB „Vilkyškių pieninė" generalinis direktorius Gintaras Bertašius

2017-09-21

10:30

Informacijos suteikimas.

Susitikimo tikslas: Dėl informacijos suteikimo pranešėjui apie atliktus veiksmus.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkas A. Morkūnas

Kiti

Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjas R. Pocius


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

 

 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2018-02-01

13:00

Dėl mokesčio permokos grąžinimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl mokesčio permokos grąžinimo

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Šiaulių AVMI Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus vyr. specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, J. Juodpalienė
Šiaulių AVMI Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus vyr. specialistė V. Poškuvienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB Plasteksus direktorius Egidijus Vitkevičius

Plačiau

Siūloma kaip įmanoma greičiau Bendrovei grąžinti mokesčio permoką

2018-01-25

13:30

Dėl DNSB pirmininko galimai neteistos veiklos.

Susitikimo tikslas:
Dėl DNSB pirmininko galimai neteistos veiklos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini.

Plačiau

Siūloma patikrinti bendrijos materialinę ir finansinę veiklą.

2017-12-07

13:20

Vykdymo išlaidų grąžinimas.

Susitikimo tikslas:
Dėl vykdymo išlaidų (1,89 eur.) grąžinimo

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Šiaulių AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė V. Pabrėžienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini.

Plačiau

Siūloma atlikti išsamią pateiktų deklaracijų analizę ir grąžinti mokesčių išieškojimo vykdymo išlaidas (1,89 eur.)

2017-11-16

14:30

Dėl deklaracijų teikimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl deklaracijų teikimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB Šiaulių šalna direktorė Nijolė Balčiūnienė.

Plačiau

Siūloma paskirti Šiaulių AVMI darbuotoją kuris būtų įgaliotas suvesti deklaracijas į EDS.

2017-11-13

14:00

Dėl vykdomų kontrolės veiksmų.

Susitikimo tikslas:
Dėl vykdomų kontrolės veiksmų.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB Rojaus baldai direktorius Žydrūnas Grinius.

Plačiau

Siūloma sukonkretinti atliekamus kontrolės veiksmus ir trumpinti jų atlikimo terminą.

2017-11-09

10:00

Dėl veiklos nevykdančios asociacijos likvidavimo / išregistravimo ir deklaracijų teikimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl veiklos nevykdančios asociacijos likvidavimo / išregistravimo ir deklaracijų teikimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Šiaulių AVMI Mokestinių prievolių departamento Šiaulių įmonių skyriaus vedėja G. Linkuvienė.


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Šiaulių miesto socialinio darbo ir ugdymo organizacijos (asociacijos) „Socioratas" pirmininkė Vanda Vaitiekūnienė.

Plačiau

Supaprastinti nevyriausybinių organizacijų likvidavimo / išregistravimo procedūrą, kai nėra galimybės sukviesti visuotinį narių susirinkimą.

2017-11-02

15:30

Dėl galimai neapskaitomų pajamų.

Susitikimo tikslas:
Dėl galimai neapskaitomų pajamų parodų metu prekiaujant iš trečiųjų šalių atvežtais gyvūnais.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Visi parodose gyvūnais prekiaujantys asmenys (tarp jų ir iš trečiųjų šalių) privalo turėti veiklos vykdymo dokumentus ir išduoti pirkėjui pardavimo apskaitos dokumentus.

2017-10-24

11:00

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei.

Susitikimo tikslas:
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankas patikėjimo teise centralizuotai valdyti.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Administravimo ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas R.Ivanauskas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

VĮ Turto banko Nekilnojamojo turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus Panevėžio/Šiaulių regiono vadovas Arūnas Sprainaitis
Nekilnojamojo turto skyriaus Panevėžio/Šiaulių regiono NT vadybininkas Romas Jonkus
Nekilnojamojo turto skyriaus Panevėžio/Šiaulių regiono techninės priežiūros ir eksploatavimo valdytojas Rytis Unglinikas

Plačiau

Bendradarbiauti atliekant turto perėmimo valstybės įmonei Turto bankas procedūras.

2017-10-20

10:00

Renovacijos projektas bei dėl nereikalingų pastatų.

Susitikimo tikslas:
1.Dėl finansinio prisidėjimo prie renovacijos projekto.
2.Dėl nereikalingų pastatų atidavimo Akmenės rajono savivaldybei.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Administravimo ir personalo skyriaus vedėja R. Stasiulaitytė
Finansų apskaitos departamento Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyriaus vyr. specialistė J. Poškuvienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Akmenės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Bučys
Akmenės rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus Ūkio reikalų tvarkytojas Aidas Majauskas

Plačiau

1.Klausimą spręsti pastato bendrasavininkų susirinkime.
2.Atsižvelgiat į tai, kad 2018 m. pastatai perduodami VĮ Turto bankas, pasiūlyta kreiptis į VĮ Turto bankas

2017-10-19

13:00

Dėl kontrolės veiksmų

Susitikimo tikslas: Dėl dažnai atliekamų įmonėje kontrolės veiksmų.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas Kontrolės departamento Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus II poskyrio vedėjas M. Raustys
Kontrolės departamento Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus I poskyrio vyr. specialistė V. Poškuvienė.


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Ingrėja" direktorius Redas Misiulis

Plačiau

Supaprastinti kontrolės veiksmų procedūras.

2017-09-21

13:30

Dėl Šiaulių DNSB veiklos.

Susitikimo tikslas: Dėl Šiaulių DNSB veiklos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Dėl DNSB veiklos kontrolės griežtinimo.

2017-07-20

14:00

Dėl deklaracijų pateikimo būdų.

Susitikimo tikslas: Dėl deklaracijų pateikimo būdų.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Mokestinių prievolių departamento direktorė V. Pabrėžienė
Mokestinių prievolių departamento Šiaulių įmonių skyriaus vedėja G. Linkuvienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Šiaulių šalna" direktorė Nijolė Balčiūnienė

Plačiau

Gautas prašymas sudaryti mokesčių mokėtojui galimybę pasirinkti deklaracijų teikimo būdą.

 

 Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2018-02-01

15:30

Dėl neatsiskaitymo.

Susitikimo tikslas: Dėl UAB „Rokiškio aliejinė" neatsiskaitymo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Panevėžio AVMI viršininkas A. Skvarnavičius

Kiti

Susitikimo sekretorė: Aurelija Sprainaitienė, Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Administravimo ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Biržų rajono ūkininkas Stasys Stačkūnas

Plačiau

Dėl UAB „Rokiškio aliejinės" nesumokėtų lėšų už parduotą produkciją, ūkininkui buvo patarta kreiptis į teismą.

2018-01-30

10:15

Dėl PVM nepriemokos išdėstymo arba įskaitymo.

Susitikimo tikslas: Dėl PVM nepriemokos išdėstymo arba įskaitymo iš UAB" Rokiškio aliejinė" permokos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Panevėžio AVMI viršininkas A. Skvarnavičius

Kiti

Susitikimo sekretorė: Brigita Vileišienė, Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Administravimo ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB" Rokiškio aliejinė" atstovai Bronius Adomavičius, Audrius Adomavičius

Plačiau

Mokesčių mokėtojai nukreipti į 106 kabinetą dokumentų užpildymui.

2017-12-15

13:50

Dėl dažnų kontrolės veiksmų.

Susitikimo tikslas: Dėl dažnų kontrolės veiksmų.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Panevėžio AVMI viršininkas A. Skvarnavičius

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB "Techasas Trade" atstovas Darius Gaudiešius

Plačiau

Mokesčių mokėtojas buvo informuotas apie neišvengiamą įmonės patikrinimą dėl pelno mokesčio prievolės suformavimo už 2012 metus, po atlikto Dariaus Gaudiešiaus labdaros ir paramos fondo patikrinimo.

2017-12-05

10:00

Dėl konfiskuoto turto (automobilio) realizavimo procedūros išaiškinimo.

Susitikimo tikslas: Dėl konfiskuoto turto (automobilio) realizavimo procedūros išaiškinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Panevėžio AVMI viršininkas A. Skvarnavičius

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Mokesčių mokėtojas informuotas apie procedūrų eigą. Nurodyta, kur kreiptis dėl išsamesnės informacijos.

2017-10-09

14:00

Dėl labdaros ir paramos fondo mokestinio tyrimo rezultatų.

Susitikimo tikslas: Dėl labdaros ir paramos fondo mokestinio tyrimo rezultatų.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Panevėžio AVMI viršininkas A. Skvarnavičius

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Pasiūlyta kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl paramos gavėjo statuso atnaujinimo.Aptarta pelno lengvatos atstatymas.

2017-10-06

09:30

Dėl administracinės nuobaudos.

Susitikimo tikslas: Dėl administracinės nuobaudos už deklaracijos nepateikimą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Panevėžio AVMI viršininkas A. Skvarnavičius

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Mokesčių mokėtojas palydėtas pas vyriausiąjį specialistą V. Mackų. Surašytas nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas. Paskirta nuobauda įspėjimas.

2017-08-31

10:00

Dėl atliekamo operatyvaus patikrinimo pavedimo.

Susitikimo tikslas: Dėl atliekamo operatyvaus patikrinimo pavedimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Panevėžio AVMI Kontrolės departamento direktorė R. Žilinskienė, laikinai atliekanti viršininko funkcijas

Kiti

Panevėžio AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorius D. Kučinskas
Panevėžio AVMI Kontrolės departamento Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus vedėja L. Frolova
Panevėžio AVMI Mokestinių prievolių departamento Analizės poskyrio skyriaus vedėja D. Martinėnienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Rokiškio aliejinė" generalinis direktorius R. Jėčius, UAB „Rokiškio aliejinė" rinkodaros specialistas D. Aleksandrovas, UAB „Rokiškio aliejinė" finansų specialistas J. Petraitis.

Plačiau

Paaiškinta operatyvaus patikrinimo procedūrų eiga. Pasiūlyta pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pabaigti operatyvų patikrinimą.

2017-07-25

14:45

Dėl deklaracijos pateikimo.

Susitikimo tikslas: Dėl deklaracijos pateikimo

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Panevėžio AVMI viršininkas A. Skvarnavičius

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Pasiūlyta pateikti raštišką paaiškinimą raštu, detaliai išdėstant savo situaciją, kuri bus nagrinėjama.