VMI vadovybė

Atnaujinimo data: 2017-01-25

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas
Artūras Klerauskas

Gimė 1969 m. lapkričio 19 d. Trakuose.
1992 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
1992 – 1993 m. dirbo UAB „Pilies Investicija" komercijos direktoriumi,
1994 m. – Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungoje vyriausiuoju specialistu,
1995 – 1997 m. – Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos įmonės UAB „ Kooperacijos didmeninė prekyba" Prekybos grupės direktoriumi,
1997 – 1999 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Netiesioginių mokesčių skyriaus vyriausiuoju valstybiniu mokesčių inspektoriumi,
1999 m. kovo mėn. – 1999 liepos mėn. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Audito skyriaus vyriausiuoju valstybiniu mokesčių inspektoriumi,
1999 m. liepos mėn. – 1999 spalio mėn. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Mokesčių mokėjimo kontrolės skyriaus vyriausiuoju valstybiniu mokesčių inspektoriumi,
1999 – 2000 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Patikrinimų skyriaus Audito grupės vadovu,
2000 – 2003 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Patikrinimų skyriaus Permokų grąžinimo Kontrolės padalinio vadovu,
2003 m. vasario mėn. – 2003 m. spalio mėn. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Patikrinimų skyriaus vedėju,
2003 – 2004 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metodikos skyriaus vedėju,
2004 – 2007 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoju,
2007 – 2011 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kontrolės departamento direktoriumi,
2011 m. vasario 3 d. paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoju.
Vedęs. Žmona – Daiva, sūnus – Gustas.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas

Vygantas Ivanauskas

Gimė 1967 m. lapkričio 28 d.
1992 – 1993 m. baigė informatikos studijas Kauno technologijos universitete,  specialybė – inžinierius sistemotechnikas.
1991 – 1993 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informatikos tarnybos inžinierius.
1992 – 1995 m. Lietuvos policijos akademijos – Teisės universiteto lektorius.
1993 – 1998 m. Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos Informacinių sistemų ir telekomunikacinių tinklų priežiūros skyriaus viršininkas.
1998 – 1999 m. Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas.
1999 – 2000 m. Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos Informatikos tarnybos vadovas.
2006 – 2008 m. Viešojo administravimo studijos Mykolo Romerio universitete, viešojo administravimo magistras.
2000 – 2010 m. Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos direktorius.
2010 – 2011 m. LR Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas.
2011 – 2015 m. Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.
2015 m. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius.
2015 m. birželio 23d. paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoju.
Vedęs. Žmona – Violeta. Sūnus – Justinas.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas

Virginijus Narvilas

Gimė 1963 m. gruodžio 30 d. Klaipėdoje.
1990 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
1990 – 1993 m. Vilniaus miesto valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų mokesčių skyriaus vyr. valstybinių mokesčių inspektorius – skyriaus viršininko pavaduotojas.
1993 – 1997 m. Vilniaus miesto valstybinės mokesčių inspekcijos Personalinių įmonių mokesčių skyriaus vyr. valstybinių mokesčių inspektorius – grupės vadovas.
1997/02 - 1997/06 Vilniaus miesto fizinių asmenų (įmonių) audito skyriaus grupės vadovas.
1997 – 2005 m. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Nepriemokų išieškojimo skyriaus vedėjas.
2001 – 2002 m. laikinai perkeltas į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pareigas.
2005 – 2010 m. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktorius.
2010 – 2015 m. VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento direktorius.
2015 spalio 13 d. paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoju.
Vedęs. Žmona – Asta, dukra – Aistė, sūnus - Julius

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas

Vytautas Vitkevičius

Gimė 1967 m. balandžio 4 d. Radviliškyje.
1989 m. baigė Donecko aukštąją karo mokyklą, įgijo istorijos ir visuomenės mokslų bakalauro kvalifikaciją,
2001 m. baigė Vilniaus kolegijos ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos kursą, įgijo buhalterio kvalifikaciją.
Nuo 2010 m. Mykolo Romerio universitetas, Viešosios politikos magistrantūros studijos,
1989 1991 m. dirbo kuopos vado pavaduotoju ginkluotose pajėgose,
1991 – 1992 m. ekonomistu įmonėje „Olimpija",
1992 – 1993 m. direktoriaus pavaduotoju įmonėje „Toma",
1993 – 1995 m. Ukrainos Donecko srities mokesčių inspekcijos Mokesčių tyrimo valdybos Saugumo skyriaus vyriausiuoju specialistu,
1995 m. Vilniaus miesto valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių išieškojimo ir prevencijos skyriaus vyresniuoju inspektoriumi,
1996 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Vidinės kontrolės ir saugumo skyriaus vyriausiuoju valstybiniu inspektoriumi,
1996 1997 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kadrų tarnybos vyriausiuoju vidinės kontrolės inspektoriumi,
1997 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Vidinės kontrolės ir saugumo skyriaus vyriausiuoju vidinės kontrolės inspektoriumi,
1997 – 1998 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Vidinės kontrolės ir saugumo skyriaus viršininko pavaduotoju,
1998 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Vidinės kontrolės ir kadrų skyriaus viršininko pavaduotoju,
1999 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Vidinio audito skyriaus viršininko pavaduotoju,
1999 – 2000 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Vidaus audito skyriaus viršininko pavaduotoju, Personalo kontrolės grupės vadovu,
2000 2002 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Tarnybinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoju,
2002 2004 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kovos su korupcija skyriaus vedėjo pavaduotoju,
2004 – 2011 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Kovos su korupcija skyriaus vedėju,
2011 m. vasario 3 d. paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoju.
2014-09-15 – Vidaus saugumo skyriaus vedėjas
2015-09-25 – 2016-12-06 VMI prie FM vyriausiasis patarėjas
2016-12-07 – VMI prie FM viršininko pavaduotojas
Vedęs. Žmona – Reda, dukra – Kristina.