VAS ir PMĮ neatitikimai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengti Pelno mokesčio įstatymo ir Verslo apskaitos standartų nuostatų neatitikimų paaiškinimai.

2017-07-13 Nr. (17.2-07E) RM-22216 Atsargų apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai