Važtaraščių duomenų teikimas atsarginėmis priemonėmis

Paslaugos pavadinimas

Važtaraščių duomenų teikimas atsarginėmis priemonėmis

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojai, kurie siunčia, veža ir gauna krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje, mokesčių administratoriui teikia važtaraščių ir kitų krovinio gabenimo dokumentų (toliau – važtaraščiai), jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka išrašomi, duomenis, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viršininko įsakymu patvirtintomis važtaraščių duomenų teikimo taisyklėmis (toliau – taisyklės).

VMI išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių važtaraščių posistemio (i.VAZ) veiklos sutrikimo atveju ar važtaraščio rengėjui dėl techninių sutrikimų ar kitų aplinkybių neturint galimybės pateikti visų važtaraščio duomenų, nurodytų taisyklėse, krovinio gabenimo operacijos duomenys pateikiami taikant atsargines procedūras.

Atsarginė važtaraščių duomenų teikimo paslauga teikiama kai:

  1. i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas;
  2. neveikia važtaraščių įkėlimas žiniatinklio paslaugomis arba importuojant rinkmeną, kitos techninės kliūtys;
  3. važtaraščio duomenų teikimo metu neturite interneto ryšio ir negalite pateikti visų privalomų važtaraščių duomenų į i.VAZ (pvz., krovinių sandėlyje, kuriame išrašytas važtaraštis nėra interneto);
  4. važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo metu nėra žinomi visi privalomi važtaraščio duomenys (pvz., nėra žinomas transporto priemonės valstybinis numeris).

 

Atsarginių procedūrų priemonėmis užfiksavus krovinio gabenimo operacijos faktą arba aplinkybes, nurodytas taisyklėse, sukuriamas elektroninis įrašas, kurio pagrindu perduodamas pranešimas apie užregistruotą gabenimo operacijos faktą (-us). Per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo, važtaraščio rengėjas pateikia taisyklėse nustatytus duomenis į i.VAZ.

Duomenų pateikimo priemonės

Atsarginės važtaraščių duomenų teikimo priemonės yra dvi:

  1. internetu pasiekiamas atsarginis a.VAZ tinklalapis (nemokama paslauga), kurio pagalba gaunamas atsarginis vieno ar keleto važtaraščių numeris;
  2. siunčiama padidinto tarifo SMS užklausa, telefono numeriu 1882, pagal kurią sugeneruojamas atsarginis vieno važtaraščio numeris.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) atsarginį tinklalapį (a.VAZ) arba siunčiant padidinto tarifo SMS užklausą telefono numeriu 1882.

Duomenų pateikimo terminas

Krovinio gabenimo operacijos duomenys, taikant atsargines procedūras, turi būti užfiksuojami ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

Per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo, važtaraščio rengėjas pateikia važtaraščio duomenis į i.VAZ.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC) telefonais:

1882 arba 8 700 55 882, skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje;

 +370 5 255 3190, skambinant iš užsienio.

Internetinėje VMI svetainėje, adresu  http://www.vmi.lt/cms/i.vaz.

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas  Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. VA-119 „Dėl išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.