Mokesčių pakeitimai nuo 2019 m.

« Grįžti

Dėl neapdoroto tabako, panaudoto būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių produktų pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat kai šie produktai skirti moksliniams tyrimams

Atnaujinimo data: 2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 13 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-85 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo nustatoma neapdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarka, kai šis produktas panaudojamas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai šių produktų pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat kai šie produktai skirti moksliniams tyrimams.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-33996.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


Formos

Formos pavadinimas
Formos kodas
Mokestis
Forma tikslinimui
Rodyti visas