VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2019-08-29
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
 
Paslaugų pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 442318.
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) priežiūros paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
 
III. INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Asserte ", įm. k. 302838172.
III.3. Sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): ne daugiau kaip 300 000 Eur su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal kainą.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: UAB „ATEA" (5 proc); UAB „Allianta" (10 proc.); UAB „Insoft" (10 proc.).