VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos PVM informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių informacinės sistemos priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2019-08-22
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
 
Paslaugų pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 442483.
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos PVM informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių informacinės sistemos priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos PVM informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių informacinės sistemos priežiūros paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
 
III. INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos PVM informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių informacinės sistemos priežiūros paslaugų viešasis pirkimas. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Algoritmų sistemos ", įm. k. 125774645.
III.3. Sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): ne daugiau kaip 125 000 Eur su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal kainą.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -.