VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

VMI kvalifikuoto elektroninio parašo laiko žymų, reikalingų elektroninio dokumento paruošimui ilgalaikiam saugojimui, formavimo paslaugos viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2014-02-03

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, faks. (8 5) 219 4245, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos kvalifikuoto elektroninio parašo laiko žymų, reikalingų elektroninio dokumento paruošimui ilgalaikiam saugojimui, formavimo paslaugos viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos kvalifikuoto elektroninio parašo laiko žymų, reikalingų elektroninio dokumento paruošimui ilgalaikiam saugojimui, formavimo paslaugos II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Valstybinės mokesčių inspekcijos kvalifikuoto elektroninio parašo laiko žymų, reikalingų elektroninio dokumento paruošimui ilgalaikiam saugojimui, formavimo paslaugos viešasis pirkimas
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "BalTstamp", įm. k. 302608545.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 36300,00 LT su PVM.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2014-02-03.

_________