VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

VMI kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų, išduotų UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras", galiojimo tikrinimo realiu laiku (OCSP) paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2014-01-06

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, faks. (8 5) 219 4245, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: VMI kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų, išduotų UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras", galiojimo tikrinimo realiu laiku (OCSP) paslaugų
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Apklausa
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymas, pirkimo vertė.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2014-01-06.