VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

VMI turimos Hewlett Packard (HP) kompiuterinės įrangos gamintojo garantinio laikotarpio pratęsimo paslaugos viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2014-02-03

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Daiva Milkevičiūtė, tel. +370 5 219 4248, el. paštas d.milkeviciute@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: VMI turimos Hewlett Packard (HP) kompiuterinės įrangos gamintojo garantinio laikotarpio pratęsimo paslaugos viešasis pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Turimos Hewlett Packard kompiuterinės ir programinės įrangos gamintojo garantinio aptarnavimo ir palaikymo laikotarpio pratęsimo iki 2016-12-31 paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimo įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2 punktas
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2014-01-28

_________