VMI asmens duomenų gavėjai

Eil. Nr.

VMI asmens

duomenų gavėjo

pavadinimas

Kokiais tikslais VMI teikia duomenis asmens duomenų gavėjui

 1.  

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 • Socialinio draudimo įmokų ir išmokų administravimo funkcijoms vykdyti;
 • apskaitai tvarkyti bei įmokų administravimo funkcijoms vykdyti;
 • asmenims, kurie turi prievolę mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, nustatyti;
 • valstybiniam socialiniam draudimui vykdyti;
 • įmokoms administruoti bei nesumokėtų įmokų, baudų, delspinigių išieškojimo funkcijoms vykdyti;
 • apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymoms pildyti ir gyventojams išduoti;
 • bankroto bylos iškėlimui inicijuoti bei siekiant įrodyti juridinių asmenų nemokumą ir neatsiskaitymą su valstybės ir / ar savivaldybės biudžetais.
 1.  

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 • Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų įskaitai tvarkyti;
 • priežiūros funkcijai apie licencijuojamus, prižiūrimus bei atskaitingus subjektus vykdyti;
 • siekiant patikrinti PVM mokėtojų registracijos galiojimą ir PVM mokėtojo kodą, vykdant atsiskaitymus, numatytus Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų 7.10―7.12 punktuose.
 1.  

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 • Verslo liudijimus įsigijusių asmenų, ieškančių darbo, užimtumui nustatyti, pašalpoms jiems skirti bei darbo rinkos analizei;
 • juridinių asmenų tinkamumui įgyvendinti aktyvias darbo rinkos politikos priemones, įgyti socialinės įmonės statusą arba įdarbinti užsienietį Lietuvos Respublikoje nustatyti;
 • ieškančių darbo asmenų užimtumui nustatyti, nedarbo socialinio draudimo ar verslumo skatinimo išmokoms jiems skirti bei darbo rinkos analizei atlikti;
 • užkirsti kelią: neteisėtai asmenų registracijai teritorinėse darbo biržose bedarbio statusu; neteisėtoms nedarbo socialinio draudimo išmokoms gauti; neteisėtam dalyvavimui aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.
 1.  

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 • Rizikos faktorių turinčioms įmonėms vertinti;
 • mokestinių nepriemokų išieškojimo funkcijoms vykdyti;
 • pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo funkcijai vykdyti;
 • sudaryti galimybę Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams naudotis tarnybinėms pareigoms atlikti reikalinga informacija apie teritorinių muitinių nutarimais paskirtų administracinių baudų vykdymą.
 1.  

Karo prievolės administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

Karo prievolės administravimui užtikrinti.

 1.  

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 • Nutarimų skirti baudas vykdymo kontrolei užtikrinti;
 • gyventojams teikiamų paslaugų kokybei pagerinti bei nustatyti, ar asmuo sumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;
 • operatyvinei veiklai vykdyti, nusikalstamoms veikoms ir kitiems teisės pažeidimams atskleisti bei tirti;
 • nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai.
 1.  

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo tvarkymo funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos tiekėjų klasifikatoriui tvarkyti.

 

 1.  

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 • Valdomiems mokestiniams duomenims unifikuoti, jų kokybei pagerinti ir plačiau, efektyviau bei su mažesnėmis išteklių sąnaudomis juos panaudoti, atliekant teisės aktais numatytas funkcijas;
 • informacijai apie mokesčių mokėtojų atsiskaitymą su valstybe ir / ar savivaldybių biudžetais bei pinigų fondais to prašantiems bei turintiems teisę tokią informaciją gauti vartotojams ir viešojo administravimo institucijoms teikti;
 • elektroninėms paslaugoms teikti, duomenų perdavimo paslaugų gavėjams.
 1.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Funkcijoms, susijusioms su mikroanalize ir įmonių finansinių rodiklių analize pagal įvairias grupes, vykdyti.

 1.  

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 • Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 285, 7.4 papunktyje nurodytam uždaviniui vykdyti;
 • oficialiosios statistikos darbų programai vykdyti;
 • Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, vykdyti.
 1.  

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Įmokų administravimo bei nesumokėtų įmokų, baudų, delspinigių išieškojimo funkcijoms vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

 • Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti;
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos veiklai užtikrinti. 
 1.  

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Leidimų ― higienos pasų ― išdavimo kontrolei bei tiesioginei valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei vykdyti.

 1.  

Valstybės įmonė „Regitra"

Kelių transporto priemonių valdytojų, registruojamų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, bei motorinių transporto priemonių pardavimo veiklą vykdančių asmenų duomenims patikrinti.

 1.  

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

VĮ „Registrų centras"

 • Pažymoms, patvirtinančioms jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujančius tiekėjus, parengti;
 • teisės aktuose nustatytoms VĮ „Registrų centras" funkcijoms vykdyti;
 • duomenims, kurie bus panaudoti priemonių, įgyvendinant galimybę juridiniams asmenims prašymą įregistruoti PVM mokėtoju pateikti kartu su kitomis VĮ „Registrų centras" teikiamomis formomis, registruojant juridinius asmenis, kūrimo, PVM sąskaitų faktūrų generavimo valstybės įmonės Registrų centro informacinėse sistemose tikslais, teikti.
 1.  

Valstybinis patentų biuras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 • Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti;
 • veiksmingam švietimo sistemos valdymui ir apskaitai regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.
 1.  

Nacionalinė teismų administracija

Žyminio mokesčio ir baudų sumokėjimo priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Nacionalinė mokėjimo agentūra

 • Tinkamam projektų finansavimui užtikrinti;
 • dėl finansavimo šaltinio neturėjimo nevykdomų projektų skaičiui sumažinti;
 • dvigubo investicijų finansavimo grėsmėms dėl PVM kompensavimo pagal Įgyvendinimo taisykles, kurį paramos gavėjas pagal PVM įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą, išvengti;
 • Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansiniams interesams apsaugoti;
 • pažeidimų atsiradimo prevencijai vykdyti.
 1.  

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 • Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti;
 • funkcijoms, susijusioms su nelegalaus darbo kontrole, vykdyti;
 • užtikrinti, kad būtų tinkamai pritaikyta administracinė atsakomybė asmenims, kurie vykdo neregistruotą veiklą ar samdo darbuotojus, nesudarydami su jais darbo sutarčių.
 1.  

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro tvarkymui užtikrinti.

 1.  

Civilinės aviacijos administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai"

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos metrologijos inspekcija

Prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Atliekamoms konsulinėms funkcijoms vykdyti, užtikrinti šių funkcijų atlikimo kontrolei užtikrinti.

 1.  

Vilniaus (valstybės garantuojamos) teisinės pagalbos tarnyba

Nustatyti, ar fizinis asmuo yra sumokėjęs įmoką už suteiktą antrinę teisinę pagalbą į valstybės biudžetą.

 1.  

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Funkcijoms ir uždaviniams, numatytiems Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnyje, vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos saugios laivybos administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

VĮ „Valstybės turto fondas"

VĮ „Valstybės turto fondas" paieškos sistemai tvarkyti.

 1.  

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

 • Valstybės finansų sistemai nuo nusikalstamo poveikio apsaugoti;
 • nusikalstamoms veikoms bei kitiems teisės pažeidimams, susijusiems su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, atskleisti ir tirti;
 • nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams finansų sistemai atskleisti bei su jais susijusiems nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams tirti;
 • nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevencijai vykdyti;
 • priežiūros funkcijai vykdyti.
 1.  

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
 • nusikalstamoms veikoms tirti.
 1.  

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Įstatymo nustatytoms Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijoms vykdyti.

 1.  

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 • Administruojamų pajamų kontrolei užtikrinti;
 • licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti;
 • kontrolės funkcijai vykdyti.
 1.  

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Sumokėtų administracinių baudų kontrolei užtikrinti bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos bankas

 • Lietuvos banko funkcijoms vykdyti ir teisėms įgyvendinti;
 • finansų rinkos priežiūros funkcijai atlikti.
 1.  

Lietuvos bioetikos komitetas

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Informacijai, ar pažeidėjai sumokėjo paskirtas baudas už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimus, valstybės rinkliavas už Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamas paslaugas, įmokas už Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos patikėjimo teise valdomo turto nuomą bei trumpalaikio ir ilgalaikio turto pardavimą, kaupti.

 1.  

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos kompetencijai, numatytai Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnyje, įgyvendinti.

 1.  

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Kontrolės funkcijai vykdyti.

 1.  

Radiacinės saugos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos"

Viešojo transporto kontrolės ir nesumokėtų baudų išieškojimo funkcijoms vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos vidaus reiklų ministerijos funkcijoms vykdyti.

 1.  

Muitinės kriminalinė tarnyba

Rizikai dėl galimo netinkamo akcizo prievolių vykdymo ir jų išvengimo vertinti.

 1.  

Viešųjų pirkimų tarnyba

Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 82 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytoms funkcijoms vykdyti ir teisėms įgyvendinti.

 1.  

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Aplinkos apsaugos agentūra

Atliekų tvarkytojų valstybės registrui tvarkyti.

 1.  

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Turto vertinimo priežiūros tarnyba

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 • Funkcijoms, susijusioms su valstybės pagalbos teikimu, atlikti;
 • licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.
 1.  

Kauno miesto savivaldybės administracija

 • Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti;
 • asmenų patikimumui, įgyjant licencijas / leidimus, nustatyti.
 1.  

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Marijampolės savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Druskininkų savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Kauno rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Biržų rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Savivaldybės biudžeto pajamų plano ir pajamų plano vykdymo analizėms rengti.

 1.  

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Šakių rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Utenos rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Elektrėnų savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Vilniaus visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Kauno visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Panevėžio visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Utenos visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Alytaus visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Telšių visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Marijampolės visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.

 1.  

Tauragės visuomenės sveikatos centras

Licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti.