VMI naujienos

« Grįžti

Radijo reklamų gamybos ir skelbimo, viešinant kvitų loteriją, paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2017-12-07

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintaras Rusevičius, tel. (8 5) 268 7902, faks. (8 5) 219 4245, el. paštas Gintaras.Rusevicius@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 348607
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Radijo reklamų gamybos ir skelbimo, viešinant kvitų loteriją, paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kvitų loterijos/žaidimo viešinimui reikalingos radijo reklamos gamybos ir transliavimo radijo stotyse paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Radijo reklamų gamybos ir skelbimo, viešinant kvitų loteriją, paslaugų viešasis pirkimas.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Media House", į. k. 111707070
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 15358,80 Eur su PVM
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

_________