VMI naujienos

« Grįžti

VMI išrinkta į Europos mokesčių administracijų organizacijos (IOTA) Vykdomąją Tarybą

Atnaujinimo data: 2018-06-29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos š.m. birželio 25-27 dienomis Bratislavoje (Slovakija) vykusioje Europos mokesčių administracijų organizacijos (angl. Intra-European Organisation of Tax Administruotinos, toliau – IOTA) 22-oje Generalinėje Asamblėjoje išrinkta į Vykdomąją Tarybą. IOTA Vykdomosios Tarybos nare VMI tapo 10 kartą. Dalyvavimas joje įpareigoja Lietuvos mokesčių administratorių aktyviai įsitraukti į IOTA veiklą ir spręsti aktualius tarptautinio bendradarbiavimo klausimus mokesčių srityje.

Iš 11 šalių, kandidatavusių Į IOTA Vykdomąją Tarybą, taip pat išrinktos Prancūzija, Gruzija, Vokietija, Italija, Slovakija, Švedija ir Jungtinė Karalystė. Generalinėje asamblėjoje vyko ir IOTA pirmininkaujančios šalies rinkimai. Ja 2018-2019 metų kadencijai išrinkta Belgija, kuri pakeis pirmininkavusią Slovakiją. Naujoji IOTA Vykdomoji Taryba, kurią sudaro 8 šalys narės, ir pirmininkaujanti šalis, bus atsakingos už organizacijos valdymą, naujų strateginių tikslų įgyvendinimą bei tolimesnį jos veiklos plėtojimą.

Šių metų Slovakijos Respublikos mokesčių administracijos organizuotoje IOTA 22-ojoje Generalinėje Asamblėjoje dalyvavo net 43-ų šalių mokesčių administracijų vadovai, kiti aukšto rango mokesčių administracijų pareigūnai, tarptautinių organizacijų bei akademinės bendruomenės atstovai. Renginio tema - „Skaitmeninimo poveikis mokesčių administracijų transformacijai". Diskutuota apie šiuolaikines IT technologijas, ateities tendencijas bei jų įtaką mokesčių administravimui: kaip jas pasitelkus optimizuoti veiklos procesus, užtikrinti efektyvesnį mokestinių prievolių laikymąsi, didinti mokesčių mokėtojų pasitenkinimą. Mokesčių administratorių atstovai galėjo dalyvauti parodoje ir viešai pristatyti savo įgyvendinamus sėkmingus IT projektus, leidžiančius optimizuoti vidaus operacijas naudojant naujausias skaitmenines technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, robotų procesų automatizavimas, automatizuotas mokymasis (angl. „Machine learning"), „blockchain" technologijas ir kt.

Renginio metu taip pat patvirtinta nauja ateinančių metų darbo programa, biudžetas bei kitų metų 23-iosios Generalinės Asamblėjos tema - „Ar mokesčių administracijos pasirengusios rytojaus mokesčių pareigūnui?" (angl. „Are tax administrations ready for the tax official of tomorrow?").