« Grįžti

Kokiu būdu ir kada turi būti pateikta mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija GPM313?

Atnaujinimo data: 2018-01-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.0.1] GPM313 pildymas, pateikimas, tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8850

 

Deklaracija GPM313  teikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių kiekvieno mėnesio deklaracija GPM313 mokesčių administratoriui turi būti pateikiama iki kito mėnesio 15 dienos. Deklaraciją už 2018 m. sausio mėnesį išmokas išmokėję asmenys privalės pateikti iki 2018 m. vasario 15 dienos.

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma  užpildoma, teikiant duomenis apie gyventojams 2017 m. gruodžio mėnesį išmokėtas A klasės apmokestinamas išmokas bei teikiant laiku nepateiktas deklaracijos FR0572 formas už 2017 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamus mėnesius. Deklaracijos FR0572 forma naudojama ir tikslinant mokesčių administratoriui pateiktų 2017 m. bei ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijos FR0572 formų duomenis.

Deklaruojant gyventojams 2018 m. išmokėtas išmokas, deklaracijos FR0572 forma nebenaudojama.

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"