Kuriais atvejais tikslinama deklaracija GPM312?

Atnaujinimo data: 2018-02-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.0.2] GPM312 pildymas, pateikimas, tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8837

 

Išmokas išmokėjęs asmuo pateiktos deklaracijos GPM312 ir jos L bei U priedų duomenis gali tikslinti, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą deklaraciją ir jos L bei U priedus to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio duomenys tikslinami.

Deklaracija ir jos priedai turi būti tikslinami:

1. kai išmokas išmokėjęs asmuo gauna mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje ir (ar) jos prieduose esančias klaidas;

2. kai išmokas išmokėjęs asmuo pastebi pateiktoje deklaracijoje ir (ar) jos prieduose esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, negali būti taisomos:

2.1 mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuotas GPM nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams tuo laikotarpiu išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD sumos,

2.2 mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuotas GPM nuo tuo laikotarpiu gyventojams išmokėtų išmokų (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, GPM buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.).

Deklaracijoje patikslinus išmokų ir/arba GPM sumas, kurios bendromis sumomis buvo deklaruotos mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje, turi būti patikslintos ir to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio deklaracija tikslinama atitinkamų mėnesių deklaracijos GPM313 formos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"