Ar pajamų mokesčio permoka gali būti grąžinta į kito fizinio asmens banko sąskaitą?

Atnaujinimo data: 2019-01-29
Registracijos numeris   KD-8232 Taip, gali. Tokiu atveju, mokesčių mokėtojas vietos mokesčių administratoriui turi pateikti FR0781...

Kam gali būti grąžintas neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis?

Atnaujinimo data: 2019-01-29
Registracijos numeris   KD-3022 Neįskaitytas mokesčio ar baudos už administracinį nusižengimą (toliau – AN)  permokos (skirtumo)...

Kurie teisės aktai reglamentuoja mokesčių mokėtojo permokėtų mokesčių sumų įskaitymo ir grąžinimo tvarką?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Registracijos numeris   KD-3005 Teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių mokėtojo permokėtų mokesčių sumų įskaitymo ir grąžinimo...