« Grįžti

Kaip ištiestosios rankos principą, nustatydamas sandorio tikrąją rinkos kainą, taiko mokesčių administratorius?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.1] Sandorių koregavimas
Registracijos numeris   KD-5193   Data   2010.01.15

Mokesčių administratorius, apskaičiuodamas ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą, vadovaujasi tik ta informacija, kuri kontroliuojamosios transakcijos atlikimo metu prieinama ir mokesčių mokėtojui. Tačiau mokesčių administratorius gali vadovautis ir mokesčių mokėtojui neprieinama informacija, jeigu mokesčių mokėtojas mokesčių administratoriui pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 40 str. 2 d.
LRS  LR finansų ministro 2004-04-09 įsakymas Nr. 1K-123, „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 40 STRAIPSNIO 2 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ"