« Grįžti

Kas yra „ištiestosios rankos principas“?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.1] Sandorių koregavimas
Registracijos numeris   KD-5190   Data   2010.01.15

Ištiestosios rankos principas – tai principas, pagal kurį kontroliuojamųjų transakcijų kainos neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o atlikus kontroliuojamąsias transakcijas uždirbtas pelnas arba gautos pajamos neturi skirtis nuo pelno (pajamų), kuris būtų uždirbtas, atlikus transakciją tikrąja rinkos kaina. Ištiestosios rankos principas grindžiamas kontroliuojamosios transakcijos sąlygų palyginimu su palyginamąja transakcija ar transakcijomis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 40 str. 2 d.
LRS  LR finansų ministro 2004-04-09 įsakymas Nr. 1K-123, „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 40 STRAIPSNIO 2 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ"