« Grįžti

Kaip apmokestinamas atgalinio lizingo sandoris?

Atnaujinimo data: 2010-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.3] Kitos pajamos
Registracijos numeris   KD-4982   Data   2010.01.23

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sandoris, jei pagal tokį sandorį:

- numatytas nuosavybės teisės perėjimas ir

- turtas iš lizingo davėjo atperkamas ta pačia kaina, kuria jis prieš tai buvo parduotas tam lizingo davėjui, ir

- sandoris visiškai įvykdomas,

apmokestinamas tokia tvarka:

- kai vienetas perleidžia ilgalaikį turtą lizingo teikėjui, dėl turto perleidimo atsiradusios turto vertės padidėjimo pajamos arba nuostoliai (turto pardavimo ir jo įsigijimo kainos, nenudėvėtos (ar neamortizuotos) iki turto perleidimo, skirtumas), nelaikomos to vieneto pajamomis ar leidžiamais atskaitymais (apskaitoje apskaičiuotas ilgalaikio turto perleidimo pelnas (nuostoliai) nėra pelno mokesčio objektas);

- vienetui tą patį ilgalaikį turtą gavus iš lizingo teikėjo pagal atgalinės (finansinės nuomos) sutartį, to turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) skaičiavimas tęsiamas tuo pačiu metodu nuo nenudėvėtos (ar neamortizuotos) iki turto perleidimo lizingo teikėjui įsigijimo kainos, įskaitant atvejus, kai naujoji turto įsigijimo kaina yra mažesnė už iki perleidimo lizingo teikėjui šio turto nenudėvėtąją įsigijimo kainą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.