« Grįžti

Kuriais atvejais turto vertės padidėjimo pajamos už parduotas akcijas neapmokestinamos?

Atnaujinimo data: 2017-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.3] Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)
Registracijos numeris   KD-5056

Turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto akcijų perleidimą neapmokestinamos, jeigu jas gauna:

- Lietuvos vienetas arba

- užsienio vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvoje, jeigu akcijos, kurias perleidus gaunamos turto vertės padidėjimo pajamos, yra efektyviai susijusios su tokia nuolatine buveine.

Vieneto neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos turto vertės padidėjimo pajamos už jo turimų kito vieneto akcijų perleidimą, kai tenkinamos šios sąlygos:

- perleidžiamos Lietuvos vieneto, kuris yra pelno mokesčio mokėtojas, akcijos arba užsienio vieneto, kuris yra pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtojas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, akcijos, jei

- akcijas perleidžiantis vienetas tame vienete, kurio akcijas jis perleidžia, turėjo daugiau kaip 25 proc. balsus suteikiančių akcijų (t. y. tiesiogiai valdė 25 proc. plius 1 akcijos ar daugiau balsus suteikiančių akcijų paketą) ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų (t. y. ne trumpiau kaip 24 mėnesius bet kurią minėto laikotarpio dieną, nepaisant to, ar per minėtą laikotarpį jis įsigijo (perleido) to paties vieneto akcijų bei nepaisant to kito vieneto akcinio kapitalo pokyčių (naujų akcijų emisijų ar kapitalo mažinimų arba

Nuo 2009 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio, jeigu akcijos buvo perleistos PMĮ 41 str. 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, o akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų nuo 2018-01-01 turėjo daugiau kaip 10 procentų (iki 2017-12-31- turėjo daugiau kaip 25 procentus) balsus suteikiančių šio vieneto akcijų.

Jei akcijos (ar jų dalis) buvo perleistos pagal atpirkimo sandorį, tai atpirkimo sandorio galiojimo laikotarpis įskaitomas į nepertraukiamą 2 metų laikotarpį, jei šis sandoris nelaikomas vertybinių popierių pirkimo–pardavimo sandoriu.

Turto vertės padidėjimo pajamos už vienetų akcijų perleidimą nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms:

1. perleidžiant kitų Lietuvos vienetų dalis ar pajus, sudarančius jų kapitalą;

2. perleidžiant įvairių teisinių formų užsienio vienetų dalis, pajus ir pan.;

3. likviduojamo vieneto dalyvio turto vertės padidėjimo pajamoms, pripažįstamoms pagal PMĮ 45 str. 2 dalį, taip pat vieneto dalyvio turto vertės padidėjimo pajamoms, susidariusioms dėl akcijų anuliavimo mažinant to vieneto įstatinį kapitalą;

4. nuo 2008-04-25 – kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetui.

Pagal PMĮ 12 str. 15 punkto pakeitimą (nuo 2013-07-13) į šiame punkte nustatytus terminus dėl akcijų turėjimo neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų, t. y. šiame punkte nustatytos lengvatos dėl turto vertės padidėjimo pajamų neapmokestinimo perleidžiant akcijas neprarandamos tais atvejais, kai akcijas vienetas privalo perleisti dėl teisės aktų reikalavimų anksčiau nei sueina PMĮ 12 str. 15 punkte nustatyti akcijų išlaikymo terminai. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 12 str. 15 p.
LRS  PMĮ 41 str.