« Grįžti

Ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per keletą nuolatinių buveinių, privalo registruotis mokesčių mokėtoju?

Atnaujinimo data: 2010-10-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.1] Nuolatinės buveinės sąvoka. Registravimas
Registracijos numeris   KD-5160   Data   2010.10.27

1. Jeigu užsienio vieneto veikla Lietuvos Respublikoje sukuria keletą nuolatinių buveinių ir tų užsienio vieneto nuolatinių buveinių veikla yra aiškiai skirtinga, ir tos užsienio vieneto nuolatinės buveinės valdomos atskirai, tada užsienio vienetas privalo registruotis mokesčių mokėtoju, vykdančiu veiklą per keletą nuolatinių buveinių, ir jų pelną apskaičiuoti bei apmokestinti atskirai.

Tokiu atveju vienos nuolatinės buveinės neapmokestinamosios pajamos (PMĮ 12 straipsnis), ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (PMĮ 17 str. 2 dalis) ir tai nuolatinei buveinei priskiriamos užsienio vieneto ne per tą nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos negali būti atskaitomos iš kitų Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių nuolatinių buveinių uždirbtų pajamų.

2. Jeigu užsienio vieneto veikla Lietuvos Respublikoje sukuria keletą nuolatinių buveinių, tačiau tų užsienio vieneto nuolatinių buveinių veikla nėra skirtinga, ir/arba tos užsienio vieneto nuolatinės buveinės nėra valdomos atskirai, tada užsienio vienetas gali (bet ne privalo) registruotis mokesčių mokėtoju, vykdančiu veiklą tik per vieną nuolatinę buveinę, kuri vykdo kelias veiklas arba kuri vykdo veiklą keliose Lietuvos Respublikos teritorijos vietose.

Tuo atveju, jeigu užsienio vienetas registruojasi vykdančiu veiklą per tokią vieną nuolatinę buveinę, tai jos apmokestinamasis pelnas (o kartu ir neapmokestinamosios pajamos (PMĮ 12 straipsnis), ribojamų dydžių atskaitymai (PMĮ 17 str. 2 dalis) ir jai priskirtinos užsienio vieneto ne per tą nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos) skaičiuojamas nuo pajamų, uždirbtų vykdant visą jos veiklą (ar veiklas).

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 2 d.
LRS  PMĮ 12 str.
LRS  PMĮ 17 str. 2 d.