« Grįžti

Kaip apmokestinami iš užsienio vienetų gaunami dividendai?

Atnaujinimo data: 2015-03-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.15.3] Dividendų, gaunamų iš užsienio vienetų, apmokestinimo...
Registracijos numeris   KD-5618

 Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai apmokestinami taikant 15 procentų pelno mokesčio tarifą, išskyrus PMĮ 35 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus.

Mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo gauti, dešimtos dienos bei pateikia deklaraciją FR0640.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 35 str. 1 d. 2 d. 3 d.