« Grįžti

Kas apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą pelno mokestį nuo dividendų, išmokėtų užsienio vienetams?

Atnaujinimo data: 2015-01-11
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.2] Pelno mokestis nuo dividendų (33 str.)
Registracijos numeris   KD-5157

Prievolė išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą mokestį iš užsienio vienetams išmokamų dividendų nustatyta dividendus išmokančiam Lietuvos vienetui.

Mokestis į biudžetą privalo būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, dešimtos dienos.

Užsienio vienetų gaunami už turimas Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą dividendai apmokestinami taikant 15 procentų pelno mokesčio tarifą. 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 34 str. 1 d.