« Grįžti

Kurie pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai gali būti taikomi individualiai įmonei?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.1] Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai (7-10 str.)
Registracijos numeris   KD-5728

Pagal Pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 dalį vienetų pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio įstatymo nuostatas jos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą.

IĮ, atitinkanti PMĮ 9 str. 1 dalyje nustatytus kriterijus, gali taikyti ne tik pajamų ir sąnaudų kaupimo, bet ir pinigų apskaitos pajamų pripažinimo principą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.
LRS  PMĮ 9 str. 1 d.