« Grįžti

Ar privalo nuomininkas ar panaudos gavėjas, atlikęs pagal nuomos arba panaudos sutartį naudojamo turto remonto darbus, pateikti turto savininkui dokumentus?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5758   Data   2009.12.09

Atsižvelgiant į tai, kad nuomininkui ar panaudos gavėjui atlikus išsinuomoto arba panaudos būdu naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remontą, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias savybes, arba tą turtą rekonstravus, nuomotojas turi padidinti išnuomoto turto įsigijimo kainą, tai nuomininkas ar panaudos gavėjas, atlikęs minėto turto remonto arba rekonstravimo darbus, nuomotojui arba panaudos teikėjui privalo pateikti:

- surašytą dokumentą - pranešimą, kuriame būtų nurodyta minėtų darbų kaina;

Nuomininko ar panaudos gavėjo surašytame dokumente turėtų būti pateikti duomenys, pagal kuriuos galima būtų nustatyti, ar remonto darbai pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, ar ne.

- juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių ilgalaikio materialiojo turto remonto arba rekonstravimo darbų atlikimo faktą bei tų darbų vertę, kopijos;

- statinio techninio projekto kopiją, jeigu buvo atliktas statinio rekonstravimas arba kapitalinis remontas;

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 3 d.