« Grįžti

Kuriuo atveju sąnaudoms gali būti priskirtos beviltiškos skolos?

Atnaujinimo data: 2015-05-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5771   Data   2012.05.27

IĮ, pripažįstančios pajamas pagal kaupimo apskaitos principą, gali atskaityti ataskaitiniu laikotarpiu atsiradusią beviltiškų skolų sumą, tačiau tokios sumos gali būti atskaitomos tik tokiu atveju, jei iki ataskaitinio laikotarpio tos sumos buvo įtrauktos į IĮ pajamas ir IĮ balansą (jeigu IĮ privalo jį sudaryti teisės aktų nustatyta tvarka). 

Beviltiškos skolos sumą sudaro pajamų suma ir šiai sumai tenkanti pardavimo PVM suma.

IĮ, pripažįstančios pajamas pagal pinigų apskaitos principą, gali atskaityti ataskaitiniu laikotarpiu atsiradusioms beviltiškoms skoloms tenkančią sąnaudų dalį, jei iki ataskaitinio laikotarpio šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose.

Šiuo atveju į leidžiamus atskaitymus traukiama sąnaudų dalis ir beviltiškoms skoloms tenkanti pardavimo PVM suma.

Tais atvejais, kai beviltiškomis laikomų skolų atsiradimo momentu IĮ pajamas pripažino pagal pinigų apskaitos principą, o pagal PMĮ nuostatas perėjo prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, tai iš pagal kaupimo apskaitos principą pripažįstamų pajamų ji gali atskaityti sąnaudų dalį, tenkančią mokestiniu laikotarpiu atsiradusioms beviltiškoms skoloms.

IĮ gali tokiu atveju atskaityti sąnaudų dalį, jeigu iki mokestinio laikotarpio šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas IĮ apskaitos dokumentuose ir sąnaudų dalis, tenkanti beviltiškoms skoloms, nebuvo įtraukta į vieneto sąnaudas iki PMĮ įsigaliojimo.

Skolos gali būti laikomos beviltiškomis šiais atvejais, kai:

- IĮ negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos įtraukimo IĮ pajamas, o jeigu IĮ pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą – nuo skolų atsiradimo momento (kai ūkinė operacija užfiksuojama apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose);

- skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu;

- skolininkas yra likviduotas. Jeigu skolininkas yra likviduotas, tačiau egzistuoja jo skolų (teisių ir pareigų) perėmėjas, tai tokiais atvejais skolos negali būti laikomos beviltiškomis remiantis tik tuo faktu, kad skolininkas buvo likviduotas. Tokiu atveju ir skolininko teisių perėmėjas turi neturėti pakankamai turto skoloms sugrąžinti;

- skolininkas yra bankrutavęs.

Visais šiais atvejais IĮ, norėdama skolas pripažinti beviltiškomis, turi įrodyti skolos beviltiškumą ir pastangas šioms skoloms susigrąžinti.

Apskaičiuojant 2010 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną Įsakymu labiau supaprastinta beviltiškų skolų pripažinimo leidžiamais atskaitymais tvarka. Padidintas skolų sumų dydis, kurio neviršijant taikoma paprastesnė skolų įrodinėjimo tvarka. T. y. reikalavimas mokesčio mokėtojui turėti Įsakyme nurodytus dokumentus, įrodančius skolų beviltiškumą ir mokesčio mokėtojo pastangas atgauti tokias skolas, netaikomas, norint laikyti beviltiškomis šias skolas:

jeigu vieno skolininko skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose (jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą) per vieną mokestinį laikotarpį, suma neviršija 3 000 eurų ( iki 2014-12-31 – 1 000 litų);

Jeigu vieno skolininko skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose per vieną mokestinį laikotarpį, suma yra didesnė nei 3 000 eurų ( iki 2014-12-31 – 10 000 litų), bet ne didesnė kaip 30 000 eurų iki 2014-12-31 – 100 000 litų), tai nebūtina turėti dokumentų. Šiais atvejais mokesčio mokėtojas, norėdamas skolas laikyti beviltiškomis, turi turėti  dokumentus, patvirtinančius faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto, taip pat dokumentus, įrodančius bent vieną iš šių faktų:

- iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su tais kreditoriais;

- mokesčio mokėtojui skolinga įmonė yra nemoki.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 25 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40 „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"