« Grįžti

Kuriais atvejais galima atskaityti užsienio valstybėje sumokėtą pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2010-09-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.24.1] Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių užsienio valstybėse...
Registracijos numeris   KD-5916

Užsienio valstybėje sumokėtą mokestį galima atskaityti, jeigu:

1) pajamos, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas mokestis, yra gautos toje užsienio valstybėje, t. y. jų šaltinis yra toje užsienio valstybėje:

1.1) pajamas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės vienetas, gyventojas ar toje valstybėje registruotas kokio nors vieneto nesavarankiškas struktūrinis padalinys,

1.2) pajamos uždirbamos per Lietuvos vieneto nuolatinę buveinę toje užsienio valstybėje,

1.3) pajamos, gautos už to Lietuvos vieneto toje užsienio valstybėje vykdytą kitokią, nei aukščiau išvardyta, veiklą, jeigu toje valstybėje, remiantis jos vidaus įstatymais, šios pajamos yra apmokestinamos, (pvz., pajamos už toje užsienio valstybėje esančio nekilnojamojo turto nuomą ar pardavimą) ir kt.;

2) pajamos yra gautos užsienio valstybėje tą patį mokestinį laikotarpį, t. y. pajamos yra gautos užsienio valstybėje tą mokestinį laikotarpį, kurį jos įtrauktos į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę;

3) užsienio valstybėje sumokėtas mokestis yra pelno mokestis arba jam tapatus mokestis.

(Tačiau vien tik tai, kad kokio nors mokesčio apskaičiavimo bazė yra užsienio valstybėje uždirbtos ar gautos pajamos (pvz., atskaitymai į kelių fondą, apyvartos mokestis, atskaitymai į stichinių nelaimių atvejams valstybės sudaromus rezervus ir kita), nereiškia, kad tokio užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma gali būti atskaitoma PMĮ 55 str. nustatyta tvarka);

4) turimi tos užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 55 str. 5 d.