« Grįžti

Kuriais tarifais apmokestinamos užsienio vieneto gautos pajamos ne per nuolatinę buveinę?

Atnaujinimo data: 2017-12-18
Ši informacija skelbiama:
[1.10.8] Tarifai (5 str.)
Registracijos numeris   KD-5069

Užsienio vieneto pajamos apmokestinamos prie pajamų šaltinio be atskaitymų taikant 10 proc. mokesčio tarifą, jeigu tokias pajamas jis gauna ne per savo nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje ir tai yra:

Nuo 2010-01-01 užsienio vienetų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje, gautos ne per jų nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje, išvardytos PMĮ 4 str. 4 dalies 1 p. (palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus), apmokestinamos be atskaitymų taikant 10 procentų mokesčio tarifą.

2) Honorarai, įskaitant PMĮ 4 str. 5 dalyje nustatytus atvejus, išskyrus PMĮ 371 str.
3) Kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus PMĮ 371 str.

Užsienio vieneto pajamos apmokestinamos prie pajamų šaltinio be atskaitymų taikant 15 proc. mokesčio tarifą:

1) Pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2) Pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą.

Užsienio vieneto pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje, apmokestinimo tvarka nustatyta PMĮ 37 str.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str. 1 d. 2 p.
LRS  PMĮ 4 str. 4-5 d.
LRS  PMĮ 37 str.
LRS  PMĮ 37-1 str.
LRS  PMĮ 2 str. 11 d.