« Grįžti

Kada gali būti sustabdomas / atnaujintas pelno mokesčio lengvatos taikymas laisvosios ekonominės zonos įmonei?

Atnaujinimo data: 2017-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
Registracijos numeris   KD-5102

Jei nepasibaigus nustatytam lengvatos taikymo terminui, kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 milijono eurų, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 milijoną eurų.

Mokestiniai laikotarpiai, kuriais laisvosios ekonominės zonos įmonė neturi teisės taikyti šią pelno mokesčio lengvatą, nėra įskaičiuojami pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius.

Nuo 2017-01-01 pagal PMĮ 58 str. 16 dalį:

Lengvatos taikymo terminas yra atnaujinamas mokestinį laikotarpį tik tokiu atveju, kai įmonė atitinka šias sąlygas:

1)    vidutinis šios įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais yra ne mažesnis kaip 20 darbuotojų;

2)  kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 šimto tūkstančių (100 000) eurų sumą;

3)   ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos apskaitos, buhalterijos ir konsultacinės veiklos (išskyrus auditą, sąskaitų ekspertizės ir teisingumo paliudijimą), įstaigų administracinės ir aptarnavimo veiklos, žmogiškųjų išteklių veiklos, architektūros ir inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų veiklos (išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą);

4) LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Iki 2016-12-31

Lengvatos taikymo terminas yra atnaujinamas mokestinį laikotarpį tik tokiu atveju, kai įmonė atitinka šias sąlygas:

  – kapitalo investicijos ne mažesnės kaip 1 milijonas eurų, ne mažiau kaip 75 procentus šios įmonės atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sudaro pajamos iš nustatytos zonoje vykdomos veiklos ir įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.