« Grįžti

Kokios pelno mokesčio lengvatos taikomos gamybinėms įmonėms, kuriose dirba riboto darbingumo asmenys?

Atnaujinimo data: 2018-01-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
[1.10.20.3] Pelno mokesčio lengvatos
Registracijos numeris   KD-5735

Įmonės, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją (t. y. gamybinės) sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį, atsižvelgdama į riboto darbingumo asmenų dalį tarp visų dirbančiųjų.

Riboto darbingumo asmenų dalis tarp visų dirbančiųjų asmenų

Apskaičiuoto pelno mokesčio mažinimas

Daugiau kaip 50 proc.

40–50 proc.

30–40 proc.

20–30 proc.

100 proc.

75 proc.

50 proc.

25 proc.

Iki 2018 mokestinio laikotarpio šią lengvatą negalėjo taikyti socialinės įmonės statusą turinčios įmonės. Tačiau nuo 2018 mokestinio laikotarpio šia pelno mokesčio lengvata gali naudotis ir socialinės įmonės.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.
LRS  LRV 2004-11-11 nutarimas Nr. 1436, „DĖL ASMENŲ, KURIEMS TAIKOMAS RIBOTO DARBINGUMO ASMENŲ STATUSAS, KATEGORIJŲ, ŠIŲ ASMENŲ DALIES TARP VISŲ DIRBANČIŲ ASMENŲ APSKAIČIAVIMO IR PELNO MOKESČIO LENGVATOS TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"