« Grįžti

Kur registruojamos lošimo kortelės ir kurie dokumentai teikiami registruojant lošimo korteles?

Atnaujinimo data: 2015-11-20
Ši informacija skelbiama:
[1.11.7] Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Registracijos numeris   KD-2853

Lošimo kortelės registruojamos toje teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurioje bendrovė įsiregistravusi mokesčių mokėtoja. AVMI registruojamos tik tokios lošimo kortelės, kurios atitinka Azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus ir yra sunumeruotos.

Lošimo kortelės turi būti registruojamos visais atvejais, išskyrus, kai jos yra platinamos per tiesioginio ryšio sistemą.

Lošimo kortelės įregistruojamos tą pačią dieną, kai pateikiamas prašymas ir kiti VMI prie FM viršininko 2005-09-08 įsakymu Nr. VA-66 nustatyti dokumentai.

Bendrovėms, steigiančioms totalizatoriaus ar lažybų punktus ir įregistravusioms AVMI totalizatoriaus arba lažybų korteles, išduodama totalizatoriaus ir (ar) lažybų kortelių įregistravimo AVMI pažymos FR0440 forma.

Registruojant lošimo korteles AVMI teikiama:

1. Laisvos formos prašymas (2 egzemplioriai);

2. Įregistruoti teikiamos lošimo kortelės 1 egzempliorius su užrašu PAVYZDYS;

3. Lošimo korteles registruojančio asmens pasas ar kitoks asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su asmens kodu, nuotrauka bei atstovavimą Bendrovei patvirtinantis dokumentas.

Registruojant lošimo korteles, prašyme nurodomi šie rekvizitai:

1. Bendrovės pavadinimas;

2. Kam teikiamas prašymas (AVMI, skyrius);

3. Data;

4. Lošimo kortelių pavadinimas, kiekis, serija, numerių intervalas;

5. Bendra vertė (Eur, ct);

6. Prašymą pateikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-09-08 įsakymas Nr. VA-66 „DĖL BINGO, TOTALIZATORIAUS IR LAŽYBŲ KORTELIŲ REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO "