« Grįžti

Kuriuos dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama įsigyti ženklų (FR0307)?

Atnaujinimo data: 2016-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.11.7] Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Registracijos numeris   KD-2834   Data   2012.09.23

Nuo 2016 -01- 01

Lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis, nebebus ženklinami specialiu ženklu, todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo.

Galiojo iki 2015-12-31

Įsigydamos ženklus, bendrovės privalėjo pateikti:

Prašymo FR0307 formą (toliau – prašymas), kurioje nurodoma:

1. bendrovės pavadinimas, kodas, adresas ir telefono numeris;

 apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam pateikiamas prašymas, pavadinimas;

 prašymo pateikimo data;

lošimų mokesčio sumokėjimo data ir suma atskirai nurodant lošimų mokesčio sumas, sumokėtas už lošimo stalus ir lošimų automatus;

prašomų išduoti ženklų kiekis ir mokestinio laikotarpio mėnuo (mėnesiai), už kurį ženklai turi būti išduodami klijuoti atskirai ant lošimų stalų bei ant A kategorijos ir B kategorijos lošimų automatų;

bendrovės vadovo parašas, vardo raidė, pavardė;

bendrovės vyr. buhalterio (finansininko) parašas, vardo raidė, pavardė (jeigu tokia pareigybė bendrovėje yra);

bendrovės antspaudas.

 2. licencijų organizuoti lošimus ir leidimų atidaryti lošimų automatų salonus arba lošimų namus (kazino) kopijas. Ši nuostata nebus taikoma, jeigu Valstybinė lošimų priežiūros komisija pagal pasirašytą bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos sutartį nuolat teiks Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie išduotas licencijas ir leidimus.

3. fiziniam asmeniui išduotą įgaliojimą, jeigu ženklus atsiima ne bendrovės vadovas arba vyriausiasis buhalteris, kurie pasirašė prašymą;

4. ženklus atsiimančio asmens pasą ar kitokį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su asmens kodu ir nuotrauka.

1, 3 ir 4 punktuose išvardyti dokumentai turėjo būti palikti AVMI aptarnavimo skyriuje (poskyryje), kiti dokumentai patikrinti  ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Dokumentai susegami į mokesčių mokėtojo bylą.

Formos FR0307 pildymo taisyklės

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-02-05 įsakymas Nr. 32 „DĖL LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ PATVIRTINANČIŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ IŠDAVIMO AKCINĖMS IR UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS TAISYKLIŲ IR PRAŠYMO IŠDUOTI LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ PATVIRTINANČIUS SPECIALIUS ŽENKLUS FORMOS FR0307 PATVIRTINIMO" (neteko galios nuo 2016-02-13)