Dažniausiai užduodami klausimai

Atnaujinimo data: 2019-03-25
Ši informacija skelbiama:
[1.15.3] PVM klausimais
Registracijos numeris   KD-8754

Seminaro „Automobilių apmokestinimas PVM ir  PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų"  dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/


Atnaujinimo data: 2019-03-23
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-8646

Eil Nr.

Kokius duomenis reikia nurodyti:

Atsakymas

1

elementų grupėje 4.1. „Pardavimai"

pateikiama informacija apie pirminius ūkio subjekto pardavimo dokumentus: PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines sąskaitas faktūras, kitus dokumentus (pvz., draudimo liudijimus, kai teikiamos finansinės paslaugos pagal PVMĮ 28 str. ir kt.), kurių pagrindu ūkio subjektas apskaitė pajamas, bei anuliuotus pardavimo dokumentus.

2

elementuose 4.1.2. „Bendra debeto suma" ir 4.1.3. „Bendra kredito suma"

Elemente 4.1.2. „Bendra debeto suma" nurodoma visų pirminių pardavimo dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.1.4.13.16.1. „Suma" reikšmių suma, kai elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D". Elemente 4.1.3. „Bendra kredito suma" nurodoma visų pirminių pardavimo dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.1.4.13.16.1. „Suma" reikšmių suma, kai elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „K". Elemento 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos pajamų ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.",  buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.1.4.13.16.1.).

Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

3

 4.1. „Pardavimai" elementuose 4.1.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr." ir 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

 

Elemente 4.1.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikiama pirkėjo skolos balansinė sąskaita, o elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr." – pajamų ar kita sąskaita, kurioje ūkio subjektas apskaitė pajamas už prekių / paslaugų pardavimą.

4

elementų grupėje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos"

Elementų grupėje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" pateikiama informacija apie pirminius ūkio subjekto gautus prekių / paslaugų įsigijimo dokumentus, kurių pagrindu ūkio subjektas apskaitė sąnaudas / atsargas / turtą: PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, gautas debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, gautas debetines ir kreditines sąskaitas faktūras, kitus dokumentus (pvz., draudimo liudijimus, pagal PVMĮ 28 str. įsigytų finansinių paslaugų dokumentus ir kt.) bei anuliuotus pirkimo dokumentus.

 

5

 4.2. „Pirkimų (įsigijimų sąskaitos)" elementuose 4.2.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr." ir 4.2.4.13.2. „Sąskaitos

Elemente 4.2.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikiama tiekėjo skolos balansinė sąskaita, o elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr." – sąnaudų / atsargų / turto ar kita sąskaita, kurioje ūkio subjektas apskaitė prekių / paslaugų įsigijimą.

6

elementuose 4.2.2. „Bendra debeto suma" ir 4.2.3. „Bendra kredito suma"

 

Elemente 4.2.2. „Bendra debeto suma" nurodoma visų pirminių pirkimo (įsigijimo) dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.2.4.13.16.1. „Suma" reikšmių suma, kai elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D". Elemente 4.2.3. „Bendra kredito suma" nurodoma visų pirminių pirkimo (įsigijimo) dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.2.4.13.16.1. „Suma" reikšmių suma, kai elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „K". Elemento 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos sąnaudų / atsargų / turto ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.",  buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.2.4.13.16.1.).

Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

 

7

 

elementų grupėse 4.1.4.15. ir 4.2.4.15. „Atsiskaitymas"

 

Elementų grupėse 4.1.4.15. ir 4.2.4.15. „Atsiskaitymas" nurodoma informacija apie pardavimo / pirkimo dokumentams taikomą kaupiamąją nuolaidą, pvz., PVM sąskaitai faktūrai bus pritaikyta 5 proc. nuolaida, jei ji bus apmokėta per 1 mėn., t.y. iki 2017-02-28. Tokiu atveju elemente 4.1.4.15.1. (4.2.4.15.1.) „Atsiskaitymo nuolaidos" nurodomas tekstinis nuolaidos aprašymas (pvz., „5 proc., jei apmokėta iki 2017-02-28"), elemente 4.1.4.15.2.1. (4.2.4.15.2.1.) „Suma" nurodoma apskaičiuota nuolaidos suma (5 proc. nuo sąskaitos vertės), 4.1.4.15.3. (4.2.4.15.3.) „Atsiskaitymo terminas" – tekstinis atsiskaitymo termino aprašymas (pvz., „1 mėn.", „iki 2017-02-28" ir pan.), elemente 4.1.4.15.4. (4.2.4.15.4.) „Atsiskaitymo data" – 2017-02-28.

8

elementų grupėje 4.3. „Mokėjimai"

pateikiama informacija apie visus Subjekto apskaitos sistemoje SAF-T rinkmenos laikotarpiu užregistruotus pirminius mokėjimo dokumentus: banko pavedimus (įskaitant nurašytus banko mokesčius, pervedimus tarp ūkio subjekto banko sąskaitų), kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius, kasos kvitus (duomenys teikiami taip, kaip yra apskaityti ūkio subjekto apskaitos registruose), pinigų priėmimo kvitus, čekius, užskaitas, Cash pool (lėšų sujungimo paslaugų) operacijas ir kitus dokumentus, kurių pagrindu buvo gauti / vykdyti mokėjimai.

9

4.3. elementų grupės „Mokėjimai" elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

Elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikiama Didžiosios knygos pinigų sąskaita arba skolos sąskaita (užskaitos atveju).

10

elementų grupėje 4.3.4.10. „Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas"

 

Elementų grupėje 4.3.4.10. „Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas" pateikiama informacija apie gautą iš tiekėjo / suteiktą pirkėjui realią nuolaidą. Pvz., įvykdytas mokėjimas pagal sąskaitą, kuriai buvo pritaikyta 10 proc. nuolaida, tokiu atveju elemente 4.3.4.10.1.1. „Atsiskaitymo nuolaidos" nurodomas tekstinis nuolaidos aprašymas (pvz., 10 proc.), elemente 4.3.4.10.1.2.1. „Suma" nurodoma faktinės nuolaidos suma (10 proc. nuo sąskaitos vertės), elemente 4.3.4.10.1.3. „Atsiskaitymo data" – nuolaidos pritaikymo data.

 

11

 4.3. „Mokėjimai" elementų grupėje 4.3.4.6. „Banko sąskaita"

 

Elementų grupėje 4.3.4.6. „Banko sąskaita" pateikiama informacija apie ūkio subjekto pirkėjo / debitoriaus arba tiekėjo / kreditoriaus banko sąskaitą, iš kurios gautas / į kurią atliktas mokėjimas.

12

 4.3. „Mokėjimai" elementų grupėje 4.3.4.6. „Banko sąskaita", jei nuskaičiuojami banko mokesčiai nuo įmonės banko sąskaitos?

 

Elementų grupėje 4.3.4.6. „Banko sąskaita" pateikiama informacija apie ūkio subjekto banko sąskaitą, nuo kurios nuskaičiuoti banko mokesčiai.

13

 4.4. elementų grupėje „Prekių judėjimas"

 

Šioje dalyje nurodomas gautų (pirktų) prekių, atsargų užpajamavimas, nurašymas pardavus prekes ar sunaudojus gamyboje, pagamintos produkcijos užpajamavimas, nustatyta netektis, brokas ir kitos apskaitoje užfiksuotos atsargų operacijos.

14

4.4. elementų grupės „Prekių judėjimas" elemente 4.4.4.8.1.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

Elemente 4.4.4.8.1.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikiama atsargų balansinė sąskaita.

15

 Elementai 4.4.2. „Bendras gautų prekių skaičius" ir 4.4.3 „Bendras išduotų prekių skaičius" yra išvestiniai elementai, kuriuose apibendrinama elementų 4.4.4.8.1.9.

„Kiekis" informacija, t. y., juose pateikiamas bendras gautų ir išduotų prekių skaičius, neatsižvelgiant į skirtingus prekių matavimo vienetus.

Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

16

duomenų 4.4. „Prekių judėjimas" elemente 4.4.4.7.1. „Dokumento tipas"

Elemente 4.4.4.7.1. „Dokumento tipas" nurodomas dokumento, kurio pagrindu buvo buhalterinėje apskaitoje užfiksuota prekių judėjimo operacija (parduotos / pirktos prekės, sunaudotos medžiagos ir pan.), tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.

17

elementų grupėje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)"

Elementų grupėje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)" pateikiamos visos ūkio subjekto apskaitos sistemoje rinkmenos laikotarpiu apskaitytos ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu: įsigijimas, perleidimas, nurašymas, nusidėvėjimas, perkainojimas ir kt.

18

elementuose 4.1.4.13.9.1., 4.2.4.13.9.1., 4.4.4.1. „Judėjimo (gabenimo) nuoroda"

Elementuose „Judėjimo (gabenimo) nuoroda" pateikiamas ūkio subjekto apskaitos sistemoje suteiktas unikalus prekių judėjimo / gabenimo vardas, santrumpa ar numeris, identifikuojantis atsargų judėjimo operaciją, pvz., „gamyb", „NUR0501".

19

Didžiosios knygos įrašų ir Pirminių dokumentų duomenų elementuose „Mokesčio bazė"

SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė" pateikiama vertė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.

20

Didžiosios knygos įrašų ir Pirminių dokumentų duomenų elementuose „Mokesčio bazės aprašymas"

Elementuose „Mokesčio bazės aprašymas" nurodoma ūkio subjekto apskaitos sistemoje įvesta tekstinė informacija apie SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė" pateiktą vertę, pvz. pardavimo kaina, parduotų akcizinių prekių kiekis ir pan.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Atnaujinimo data: 2019-03-20
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-8878

 

Eil Nr

Kokius duomenis reikia nurodyti:

Atsakymas

1.

elementų grupėje 2.1. „Didžioji knyga"

Elementų grupėje 2.1. „Didžioji knyga" pateikiama informacija apie visas ūkio subjekto apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas, nepriklausomai nuo to, ar rinkmenos laikotarpiu sąskaitos debete arba kredite buvo apskaitytos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai ir ar sąskaitoje buvo apskaityti likučiai rinkmenos laikotarpio pradžiai / pabaigai.

2.

elementuose „Mokesčių tipas"

Elementuose „Mokesčių tipas" nurodomas mokesčio, kurio informacija pateikiama elementų grupėje „Informacija apie mokesčius", tipas. Jei pateikiama informacija apie pridėtinės vertės mokestį, elemente nurodoma reikšmė – PVM. Jei pateikiama informacija apie pelno mokestį, elemente nurodoma reikšmė – PM. Jei pateikiama informacija apie kitus mokesčius, elemente nurodomas atitinkamo mokesčio tipas.

3.

elementų grupė „Fiksuotas mokesčio dydis"

Elementas 2.4.1.3.1.6. „Fiksuotas mokesčio dydis" yra pasirenkamas, t. y., konkrečiam mokesčiui nurodomas arba elementas 2.4.1.3.1.5. „Mokesčio tarifas", arba elementas 2.4.1.3.1.6. „Fiksuotas mokesčio dydis". Informacija elemente „Fiksuotas mokesčio dydis" pateikiama, kai taikomas ne mokesčio tarifas, o konkretus mokesčių dydis, pvz. tonažo mokestis, nustatytas PMĮ 381 str.

4.

elementuose 2.2.1.14. „Neapmokėti pardavimo dokumentai" ir 2.3.1.14. „Neapmokėti pirkimo dokumentai"    

Elementuose 2.2.1.14. ir 2.3.1.14. nurodoma informacija apie neapmokėtus pardavimo / pirkimo dokumentus rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai.

5.

elementuose 2.2.1.9.2. – 2.2.1.9.5. Debeto (kredito) likutis periodo pradžioje ir Debeto (kredito) likutis periodo pabaigoje

Elementuose 2.2.1.9.2. – 2.2.1.9.5. teikiama ūkio subjekto buhalterinėje apskaitoje apskaityta informacija apie konkretaus pirkėjo įsiskolinimo arba permokos ūkio subjektui likučius laikotarpio, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, pradžiai ir pabaigai.

6.

 elementuose 2.3.1.9.2. – 2.3.1.9.5. Debeto (kredito) likutis periodo pradžioje ir Debeto (kredito) likutis periodo pabaigoje

Elementuose 2.3.1.9.2. – 2.3.1.9.5. teikiama ūkio subjekto buhalterinėje apskaitoje apskaityta informacija apie ūkio subjekto įsiskolinimo arba permokos konkrečiam tiekėjui likučius laikotarpio, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, pradžiai ir pabaigai.

7.

 2.8. „Prekė / paslauga" elementų grupėje 2.8.1.9. „Informacija apie mokesčius"

Elementų grupėje 2.8.1.9. „Informacija apie mokesčius" nurodomas konkrečiai prekei / paslaugai taikomas mokestis (PVM / pelno mokestis ar kitas), jei tokia informacija kaupiama ūkio subjekto apskaitos sistemoje prekės lygiu. Pagal SAF-T rinkmenos XML struktūros aprašą vienai prekei / paslaugai gali būti priskirtas neribotas skaičius mokesčių kodų.

8.

elemente 2.9.1.10. „Vieneto kaina"

Elemente 2.9.1.10. nurodoma atsargų / žaliavų įsigijimo kaina rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai. Jos nesant, elemente pateikiama prekės įsigijimo kaina rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigai.

9.

elementų grupėje 2.9.1.15. „Atsargų savybės"                            

Elementų grupėje 2.9.1.15. „Atsargų savybės" pateikiami ūkio subjekto apskaitos sistemoje įvesti požymiai, apibūdinantys atsargas. Pvz.: ūkio subjektas prekiauja popieriumi ir į apskaitos sistemą turi įvedęs atsargų savybę / -es (storį, plotį, spalvą, dydį ir / arba kt.). Tokiu atveju elemente 2.9.1.15.1.1. „Atsargų savybė" įrašoma – „spalva", o elemente 2.9.1.15.1.2. „Atsargų savybių vertė" – „geltona" ir pan.

10.

 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)" elementų grupėje

Elementų grupėje 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas) pateikiama informaciją apie visą ūkio subjekto ilgalaikį turtą, apskaitytą rinkmenos  / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį.

11.

 2.10. elementų grupės „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)" elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." nurodoma turto įsigijimo savikainos arba vertės sumažėjimo, arba vertės padidėjimo, arba perkainojimo, arba nusidėvėjimo Didžiosios knygos sąskaita, priklausomai nuo to, kokie duomenys pateikti elementų grupėje 2.10.1.8.1. „Įvertinimas". Elementų grupės 2.10.1.8.1. pasikartojimų skaičius neribojamas ir SAF-T rinkmenoje teikiant informaciją apie konkretų turtą, 2.10.1.8.1. elementų grupė pateikiama tiek kartų, kiek informacijos apie turtą yra apskaityta apskaitos sistemoje. Pavyzdžiui, jei teikiama informacija apie turto nusidėvėjimą, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." nurodoma nusidėvėjimo Didžiosios knygos sąskaita ir elementų grupėje užpildomi tik tie elementai, kurie yra susiję su turto nusidėvėjimu. Norint pateikti to paties turto perkainojimo rezultato informaciją, pateikiama antra 2.10.1.8.1. elementų grupė, kurioje 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." elemente nurodoma perkainojimo Didžiosios knygos sąskaita ir elementų grupėje užpildomi tik tie elementai, kurie yra susiję su turto perkainojimu, ir t.t.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." nurodoma Didžiosios knygos sąskaita, kurioje apskaityta turto įsigijimo savikaina.

12.

elementuose 2.10.1.8.1.16. „Nusidėvėjimo norma" ir 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma"

Elemente 2.10.1.8.1.16. „Nusidėvėjimo norma" pateikiama turto nusidėvėjimo norma procentais, taikyta metams arba mėnesiui, o elemente 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma" pateikiama per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma. Šiuose elementuose pateikiama informacija apie nusidėvėjimo normą ir sumą, apskaičiuotą turtui taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą (kai elemente 2.10.1.8.1.15. „Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas" nurodoma reikšmė „T").

13.

elementų grupėje  2.10.1.8.1.19. „Nestandartinis nusidėvėjimas"

Elementų grupėje 2.10.1.8.1.19. „Nestandartinis nusidėvėjimas" pateikiama informacija (nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, nusidėvėjimo suma) apie turtui taikytą kitą, nei tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, pvz., dvigubai mažėjančios vertės, produkcijos, metų skaičiaus.

14.

elementuose 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma" ir 2.10.1.8.1.21. „Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma"

Elemente 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma" pateikiama turto bendra nusidėvėjimo suma, apskaičiuota taikant tiesinį arba kitą (nestandartinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, nuo įvedimo į eksploataciją iki rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos (be perkainojimo nusidėvėjimo sumos). Elemente 2.10.1.8.1.21. „Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma" pateikiama turto bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma nuo įvedimo į eksploataciją iki rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos.

15.

2.11. „Savininkai, akcininkai" elementų grupėje"

Elementų grupėje 2.11. „Savininkai, akcininkai" teikiama informacija apie ūkio subjekto savininkus, akcininkus rinkmenos  / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį.

16.

elementų grupės 2.11. „Savininkai, akcininkai" elemente 2.11.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

Elemente 2.11.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." nurodoma Didžiosios knygos kapitalo sąskaita.

                                                        

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Atnaujinimo data: 2019-03-20
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-8638

Ūkio subjektai SAF-T rinkmeną, parengtą pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, turi pateikti skaidytą laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai. Taip pat ūkio subjektai gali pateikti SAF-T rinkmeną, skaidytą trumpesniais nei ataskaitiniai metai laikotarpiais (ne trumpesniais nei mėnuo) ir / arba „loginėmis" dalimis pagal teikiamų duomenų pobūdį, ir /arba ūkio subjekto padalinius / informacines sistemas, ir / arba dalimis, ir / arba suarchyvuotą bei pateiktą ZIP formatu. ZIP archyvo faile gali būti patalpintas tik vienas XML failas. Teikiamas techniškai neskaidytas į archyvo dalis ZIP failas. Taip pat labai didelės apimties XML failams pateikti bus galima papildoma priemonė – ūkio subjekto lokaliame kompiuteryje veikianti programinė įranga File Transfer PĮ, kuri užtikrins didelių rinkmenų/jos dalių techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T posistemį. Detalus SAF-T rinkmenos skaidymo galimybių aprašymas pateiktas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, paskelbtoje VMI internetinėje svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/saf-t.

Maksimalus vienos SAF-T rinkmenos / rinkmenos dalies dydis, keliant ją į i.SAF-T posistemį rankiniu būdu, yra 100 megabaitų (failui viršijus 100 megabaitų, rinkmena gali būti suglaudinama .zip formatu). Keliant SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį naudojantis programine įranga, kuri užtikrina didelių rinkmenų techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T (File Transfer PĮ), maksimalus rinkmenos / rinkmenos dalies dydis yra 2TB.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
LRS  Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-10-15
Registracijos numeris   (18.18-31-1E)RM-35209

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad š. m. spalio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-80 „Dėl Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo patvirtinimo" (toliau – Įsakymas).

Įsakymas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą" 2.7 papunktį, kuriuo VMI prie FM yra įgaliota nustatyti paramos gavėjų (juridinių asmenų) ir jiems pervestų piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį, duomenų paskelbimo savo internetinėje svetainėje tvarką bei terminus.

Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka numatyta skelbti ne tik paramos gavėjų duomenis ir jiems pervestų piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį, bet ir duomenis apie politines partijas bei joms pervestas piniginių lėšų sumas (gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį).

 1. Apraše nustatyta, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) turi būti skelbiami:
  1. 2017 m. ir vėlesnių metų duomenys apie paramos gavėjus ir jiems pervestas (įskaitant 2017 m. ir 2018 m. pervestas profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams) piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį;
  2. 2017 m. ir vėlesnių metų duomenys apie politines partijas ir joms pervestas piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą iki 1 procento pajamų mokesčio dalį;
  3. 2019 m. ir vėlesnių metų duomenys apie profesines sąjungas bei profesinių sąjungų susivienijimus ir jiems pervestas piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą iki 1 procento pajamų mokesčio dalį.
 2. 1 punkte nurodytieji duomenys turi būti paskelbti tokiais terminais:
  1. 2017 m. paramos gavėjų, politinių partijų ir jiems 2017 m. pervestų piniginių lėšų duomenys turi būti paskelbti iki 2018 m. gruodžio 15 dienos. Jeigu šie duomenys buvo patikslinti, tai iki 2018 m. gruodžio 15 d. turi būti paskelbti tik patikslinti duomenys;
  2. 2018 m. ir kiekvienais vėlesniais metais paramos gavėjų, politinių partijų ir jiems einamaisiais metais pervestų piniginių lėšų duomenys turi būti paskelbti iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos;
  3. Po paskelbimo interneto svetainėje patikslinti 2018 m. ir kiekvienų vėlesnių metų paramos gavėjų, politinių partijų ir jiems pervestų piniginių lėšų duomenys turi būti paskelbti iki kitų metų gruodžio 15 dienos.
 3. Apraše nurodytus duomenis pavesta skelbti už paslaugų mokesčių mokėtojams administravimą atsakingam VMI prie FM Mokestinių prievolių departamentui.

Teisės departamento direktorė                                                 Rasa Virvilienė

 


Atnaujinimo data: 2019-03-05
Ši informacija skelbiama:
[1.15] Seminarų medžiaga
[1.15.3] PVM klausimais
Registracijos numeris   KD-8980

Seminaro „Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų." dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/


Atnaujinimo data: 2019-03-21
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.4] Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų...
Registracijos numeris   KD-8939

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas bei sąskaitų metinių apyvartų dydį. Duomenų teikimą reglamentuoja LR MAĮ 55 str., LRV 2016-02-18 nutarimo Nr. 147 nuostatos bei Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105.
Minėtuose mokesčių teisės aktuose nenumatyta išimčių, susijusių su sąskaitų rūšimis, todėl finansų rinkos dalyvis turi teikti duomenis apie visų rūšių sąskaitas. Atitinkamai,  turi būti pranešta ir apie depozitines sąskaitas bei depozitinės sąskaitos savininko depozitinės sąskaitos likutį. Taip pat, depozitinės sąskaitos įplaukos turi būti įtrauktos vertinant bendrą metinę asmens apyvartą.
Primename, kad VMI duomenys turi būti teikiami pagal sąskaitų rūšis ir šiuo atveju „Sąskaitos rūšis" turėtų būti nurodoma „Kita sąskaita".

Teisės aktai
LRS  LRV 2016 m. vasario 18 d.nutarimas Nr. 147 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 55 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO
LRS  Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-03-20
Ši informacija skelbiama:
[1.15.3] PVM klausimais
Registracijos numeris   KD-8815

Seminaro „PVM sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymas ir naudojimas, PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimas VMI (i.SAF), numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m."  dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/


Atnaujinimo data: 2019-03-14
Ši informacija skelbiama:
[1.15.1] Gyventojų pajamų mokesčio klausimais
Registracijos numeris   KD-9003

 

Seminaro „Metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos) pildymo tvarka"  dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/


Atnaujinimo data: 2019-03-13
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E) RM-7381

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, jog nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus 2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18¹, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18² straipsniu įstatymui Nr. XIII-841, nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarka, kai individualią veiklą vykdantis gyventojas savo veiklos vykdymo tikslais nuomojasi nekilnojamąjį turtą iš kito gyventojo (nevykdančio gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veiklos su verslo liudijimu). Tokiu atveju išmokamos sumos už nekilnojamojo turto nuomą priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą individualią veiklą vykdantis ir išsinuomotą nekilnojamąjį turtą naudojantis šios veiklos vykdymui gyventojas. Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas nuomojasi nekilnojamąjį turtą asmeniniais tikslais, pajamų mokesčio nuo išmokamų turto nuomos pajamų kitam gyventojui išskaičiuoti neprivalo.

Taigi, nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris vykdo įregistruotą individualią veiklą pagal pažymą arba vykdo veiklą įsigijęs verslo liudijimą ir iš kito gyventojo savo individualios veiklos vykdymui nuomojasi nekilnojamąjį turtą (pvz. butą, komercines patalpas, žemę ir pan.), išmokėdamas nuomotojui nekilnojamojo turto nuomos pajamas, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

Pavyzdžiai:

1. Tarkime, kad po 2018-01-01 žemės ūkio individualią veiklą vykdantis gyventojas kitam gyventojui išmoka išmokas už žemės ūkio veiklai vykdyti nuomojamą žemės sklypą. Kadangi tokios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, už individualiai veiklai vykdyti naudojamą išsinuomotą žemės sklypą, individualią veiklą vykdantis gyventojas privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

2. Jeigu gyventojas, vykdantis teisininko individualią veiklą, nuomojasi patalpas veiklai vykdyti iš kito gyventojo, tai nuo 2018-01-01 išmokėdamas išmokas už nuomojamas patalpas, privalo išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį.

3. Jeigu individualią veiklą su verslo liudijimu vykdantis gyventojas savo veiklos vykdymui nuomojasi nekilnojamąjį turtą iš kito gyventojo, tai išmokėdamas už nekilnojamojo turto nuomą išmokas, privalo išskaičiuoti pajamų mokestį. Pavyzdžiui, gamybos veiklai verslo liudijimą įsigijęs gyventojas savo veiklos vykdymui iš kito gyventojo nuomojasi gamybines patalpas, išmokėdamas gyventojui išmokas už nekilnojamojo turto nuomą privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti 15 procentų pajamų mokestį.

4. Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas nuomoja gyvenamosios paskirties patalpas iš verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai įsigijusio gyventojo, tai mokėdamas už minėtų patalpų nuomą išmokas, išskaičiuoti  pajamų mokesčio neprivalo.

Pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka

Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas nuomojasi iš kito gyventojo nekilnojamąjį turtą individualiai veiklai vykdyti ir nuompinigius moka kas mėnesį, tai išmokėdamas išmokas iki mėnesio 15 d., jis privalo iki to paties mėnesio 15 dienos sumokėti ir pajamų mokestį. Jeigu išmokas už turto nuomą gyventojas išmoka po mėnesio 15 d., pajamų mokestį privalo sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos. Tais atvejais, kai nuomos pajamos išmokamos vieną kartą per metus ar kas ketvirtį, išmokėta suma apmokestinama tą mėnesį, kurį ji buvo išmokėta iki 15 dienos arba iki to mėnesio paskutinės dienos.

Išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaravimas

Mokestį išskaičiuojantis asmuo (šiuo atveju gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą arba gyventojas, vykdantis veiklą įsigijus verslo liudijimą) mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs kitam gyventojui išmokas už nekilnojamojo turto nuomą, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas:

 1. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos formą GPM313 (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121). Šioje deklaracijoje išmokas išmokėję asmenys bendromis sumomis privalo deklaruoti per ataskaitinį mėnesį kitiems gyventojams išmokėtas nuomos išmokas. Deklaracija turi būti pateikta elektroniniu būdu;
 2. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos formą GPM312 (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9), kurią išmokas už veiklos vykdymui išsinuomotą nekilnojamąjį turtą išmokėję individualią veiklą vykdantys gyventojai privalo pateikti mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kitų metų vasario 15 dienos. Šioje deklaracijoje deklaruojamos konkrečiam gyventojui išmokėtos išmokos ir išskaičiuotas pajamų mokestis. Deklaracija turi būti pateikta elektroniniu būdu.

Pažymėtina, kad nuomos už nekilnojamąjį turtą gautų pajamų iš individualios veiklos nevykdančių gyventojų apmokestinimo tvarka nuo 2018-01-01 nesikeitė, t. y.:

 • pajamų mokestį sumoka pats gyventojas, nuomojantis nekilnojamąjį turtą kitiems gyventojams, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., pateikdamas metinę pajamų deklaraciją arba
 • sumokėdamas fiksuoto dydžio pajamų mokestį už įsigytą gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, kai gyvenamosios paskirties patalpos nuomojamos kitiems individualios veiklos nevykdantiems gyventojams. Verslo liudijimą įsigijusiam gyventojui nustatyta prievolė, jog mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją ir deklaruoti per mokestinį laikotarpį gautas pajamas.

 

Teisės departamento direktorė                                                                                Rasa Virvilienė

 


Atnaujinimo data: 2019-03-14
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1 E) RM-7549

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų 2018 metais gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau ― IFP) realizavimo pajamos.

1. FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų ir IFP realizavimo pajamų apmokestinimas.

Vertybinių popierių pardavimo pajamoms, gautoms 2018 metais, taikoma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta mokesčio lengvata. Pagal šį punktą pajamos, gautos už gyventojo parduotas ar kitokiu būdu perleistas FP, taip pat pajamos gautos iš IFP realizavimo, neatsižvelgiant į tai, kada parduodamos FP ar realizuojamos IFP buvo įsigytos, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu iš pardavimo pajamų atėmus GPMĮ 19 straipsnyje nurodytas su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei IFP realizavimu susijusias išlaidas, susidaręs skirtumas neviršija 500 Eur per 2018 m. mokestinį laikotarpį. Išimtys, kai GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta lengvata netaikoma, aptartos šio rašto 2 punkte.

2. Apmokestinamųjų pajamų už parduotas ar kitokiu būdu perleistas nuosavybėn FP ir IFP realizavimą, apskaičiavimo tvarka.

Apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį:

- gauta FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamų suma;

- parduotų FP bei realizuotų IFP įsigijimo kaina, į šią kainą įskaitant sumokėtus teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, susijusius su tų FP ir IFP perleidimu.

Apskaičiuojamas bendras pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas. Apmokestinamosios FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamos apskaičiuojamos iš bendros per mokestinį laikotarpį pagal visus FP pardavimo ir IFP realizavimo sandorius gautos pajamų sumos atėmus FP ir IFP įsigijimo bendrą kainą.

Jeigu pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punktą yra numatyta, kad šioms FP pardavimo ir/arba IFP realizavimo pajamoms taikoma pajamų mokesčio lengvata, iš 2018 m. gautų FP pardavimo ir/arba IFP realizavimo pajamų atimamas 500 Eur  neapmokestinamas dydis. Jeigu skirtumas neviršija 500 Eur, tokios pajamos pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

Gyventojas antrinėje rinkoje už 15 000 Eur pirko AB „X" akcijų, kurias po mėnesio pardavė už 20 000 Eur. Šių VP įsigijimo (pirkimo) kaina –15 000 Eur, pardavimo – 20 000 Eur, pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas – 5 000 Eur. Šis skirtumas (atėmus 500 Eur neapmokestinamą dydį) apmokestinamas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

 

Jeigu gyventojas per 2018 m. mokestinį laikotarpį gavo FP ir/arba IFP pajamų, kurioms netaikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta pajamų mokesčio lengvata, t. y. iš gautų pajamų neatimamas 500 Eur neapmokestinamas dydis, apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp bendros tokių FP ir/arba IFP pardavimo kainos ir bendros tokių FP ir/arba IFP įsigijimo kainos, įskaitant sumokėtus teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus.

     GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta pajamų mokesčio lengvata netaikoma, jeigu:

 • pajamos gautos už tikslinėse teritorijose (nurodytų Tikslinių teritorijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344) įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones;
 • pajamos gautos iš tikslinės teritorijos;
 • akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui;
 • vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal GPMĮ 11 straipsnį, t. y. vieneto likvidavimo atveju;

-   akcijos buvo  įgytos GPMĮ 2 str. 14 d. 1 punkte nurodytu atveju (t. y. kai pajamos gautos už neatlygintinai įgytas akcijas; akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

Bendra per 2018 m. mokestinį laikotarpį gautų už FP pardavimą ir/arba IFP realizavimą apmokestinamųjų pajamų suma apskaičiuojama sudėjus apskaičiuotas apmokestinamąsias pajamas, kurioms taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta lengvata ir apskaičiuotas apmokestinamąsias pajamas, kurioms minėta lengvata netaikoma. Gauta bendra apmokestinamųjų pajamų suma apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Kai parduodamos FP ar realizuojamos IFP, kurios yra sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių (lygiomis dalimis, jeigu jų tarpusavio susitarimu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip). Atsižvelgiant į tai, GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta 500 Eur neapmokestinama suma taikoma kiekvieno sutuoktinio gautoms pajamoms atskirai, pagal kiekvienam iš jų priskirtiną FP ir IFP dalį.

FP pardavimo pajamos ir IFP realizavimo pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pajamoms, kurias pats gyventojas turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį.

3. FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir IFP realizavimo pajamų deklaravimas.

Per 2018 m. mokestinį laikotarpį gyventojams išmokas, kurios pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskirtos B klasės pajamoms (įskaitant FP pardavimo pajamas ir IFP realizavimo pajamas), išmokėjęs Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per nuolatinę buveinę ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę privalėjo iki 2019 m. vasario 15 dienos mokesčių administratoriui pateikti Metinę gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaraciją (GPM312 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9). Jeigu ši deklaracija nebuvo pateikta, ją reikia pateikti nedelsiant.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gautas FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir IFP realizavimo pajamas turi deklaruoti pats (arba per įgaliotą asmenį), pateikdamas Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96). Apmokestinamosios FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos ir IFP realizavimo pajamos, gautos 2018 m. deklaruojamos  šios deklaracijos GPM308 priede (GPM308F formoje).

Gyventojas, pardavęs FP ir/arba gavęs IFP realizavimo pajamų, kurioms taikoma GPMĮ   17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta pajamų mokesčio lengvata, t. y. 2018 m. gavęs tik neapmokestinamųjų FP pardavimo pajamų ir/arba IFP realizavimo pajamų, gali šių pajamų nedeklaruoti, jeigu gauta suma yra  ne didesnė kaip 500 Eur. Jeigu gyventojas 2018 m. gavo FP pardavimo pajamų ir/arba IFP realizavimo pajamų, kurių suma viršija 500 Eur, tai visas šias pajamas privalo deklaruoti Metinės pajamų deklaracijos GPM308F priedo I skyriuje.

Jeigu gyventojas gavo FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų ir/arba IFP realizavimo pajamų už tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas FP ir IFP, pajamų iš tikslinių teritorijų, pajamų už akcijas išleidusio vieneto nuosavybėn perleistas akcijas, pajamų už GPMĮ 2 str. 14 d. 1 punkte nurodytu būdu gautas akcijas bei VP, parduotus vieneto likvidavimo atveju, tai tokias pajamas jis privalo deklaruoti nuo pirmo euro Metinės pajamų deklaracijos priedo GPM308F II skyriuje.

Pasibaigus 2018 m. mokestiniam laikotarpiui, iki 2019 m. gegužės 2 dienos nuolatinis Lietuvos gyventojas turi pateikti Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma), kurioje deklaruojamos per 2018 m. mokestinį laikotarpį gautos pajamas ir apskaičiuojamas mokėtinas ar grąžintinas pajamų mokestis. Šioje deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokesčio sumą privalu sumokėti iki Metinės pajamų deklaracijos pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2019 m. gegužės 2 dienos.

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui FP pardavimo pajamų ir IFP realizavimo pajamų Lietuvoje deklaruoti ir pajamų mokesčio  mokėti nereikia.

Teisės departamento direktorė

 

                           Rasa Virvilienė

 


Atnaujinimo data: 2018-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5146

Vieneto patirtos išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti tokie rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;

5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (- ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.

7) pirkėjo pavadinimas (vardas ir pavardė), kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina (nuo 2012-05-27 pagal 2012 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 548 redakciją).

8) jeigu sąskaita faktūra išrašoma asmeniui, turinčiam teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinti akcizą, – už prekes apskaičiuoto akcizo suma (nurodoma pirkėjo prašymu);

9) Sąskaitoje faktūroje turi būti serija ir numeris (sąskaitos faktūros serija ir numeris (jeigu nenaudojami specialūs apskaitos dokumentų blankai) turi būti formuojami taip: numeris turi būti sudaromas didėjančia seka. Numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų).

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitos faktūros pripažįstamos juridinę galią turinčiais dokumentais be asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir ir pasirašyti, parašo (-ų).

 

 

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 80 str.
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr. 780, „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR žemės ūkio ministro 2004-02-27 įsakymas Nr. 3D-80, „DĖL PAPILDOMŲ REKVIZITŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITOSE FAKTŪROSE, SĄSKAITOSE FAKTŪROSE IR KITUOSE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKIMO DOKUMENTUOSE SĄRAŠO"

Atnaujinimo data: 2019-03-14
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E) RM-7520

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) primena,  kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str.
1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nurodytą nekilnojamąjį daiktą, toliau ‒ nekilnojamasis turtas) pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu toks nekilnojamasis turtas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Tais atvejais, kai šis turtas parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn neišlaikius 10 metų nuo jo įsigijimo, tokio nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, gautos 2018 metais apskaičiuojamos ir deklaruojamos iki 2019 m. gegužės 2 dienos, iki tos pačios dienos turi būti sumokėtas apskaičiuotas pajamų mokestis.

Nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais laikomi daiktai, kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės (pvz.: žemės sklypai, statiniai, butai daugiabučiuose namuose, patalpos ir pan.).

1. Kada nuo už nekilnojamojo turto pardavimą gautų pajamų reikia mokėti pajamų mokestį?

Gyventojo gautos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos apmokestinamos, jeigu šis turtas buvo įsigytas ir neišlaikius 10 metų perleistas kito asmens nuosavybėn. Pavyzdžiui, gyventojas įsigijo žemės sklypą 2009 m. ir 2018 m. metais šį žemės sklypą pardavė. Kadangi nuo žemės sklypo įsigijimo iki pardavimo nepraėjo 10 metų, nuo gautų žemės sklypo pardavimo pajamų (atėmus įsigijimo kainą ir su įsigijimu susijusius privalomus mokėjimus) turi būti apskaičiuotas, deklaruotas ir sumokėtas pajamų mokestis.

2. Kokiais atvejais nuo gautų nekilnojamojo turto pardavimo pajamų nereikia mokėti pajamų mokesčio?

Pajamų mokesčio mokėti nereikia, jeigu nekilnojamasis turtas nuo jo įsigijimo iki pardavimo nuosavybėn buvo išlaikytas 10 ir/arba daugiau metų. Pavyzdžiui, gyventojas 2008-03-15 įsigijo komercines patalpas, kurias 2018-04-03 pardavė. Pajamų mokesčio mokėti nereikia, kadangi tokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Taip pat nereikia mokėti pajamų mokesčio, jeigu parduodamas būstas (įskaitant priskirtą žemę) kuriame pastaruosius 2 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, arba pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu 2 metų laikotarpį, tačiau gautos pajamos per vienerius metus nuo būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn panaudojamos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui.

3. Nuo kokios sumos, gautos už parduotą (neišlaikytą 10 metų) nekilnojamąjį turtą reikia skaičiuoti ir mokėti pajamų mokestį?

Apmokestinamosios nekilnojamojo turto pardavimo pajamos apskaičiuojamos kaip  skirtumas tarp gautos už nekilnojamąjį turtą pardavimo pajamų sumos ir parduoto nekilnojamojo turto įsigijimo kainos, į šią kainą įskaitant sumokėtus teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, susijusius su to nekilnojamojo turto perleidimu. Gautos apmokestinamosios pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pavyzdžiui, gyventojas 2014 m. įsigijo negyvenamosios paskirties patalpas, kurias 2018 metais pardavė. Kadangi turtas nebuvo išlaikytas 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, turi būti apskaičiuojamas pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas. Pagal turto įsigijimo dokumentus nustatoma, kad patalpų įsigijimo kaina – 120 000 Eur. Turto pardavimo kaina – 150 000  Eur. 800 Eur gyventojas patyrė su turto pardavimu susijusių išlaidų (mokestis notarui). Turto pardavimo apmokestinamosios pajamos (pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas) sudaro 29 200 Eur  (150 000-120 000-800), pajamų mokestis – 4 380 Eur (29 200 x 15/100).

4. Kaip nustatoma nekilnojamojo turto įsigijimo kaina?

Turto įsigijimo kaina – tai pinigų suma (turto vertė), už kurią buvo įsigytas turtas, įskaitant su šio turto perleidimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus (pvz. notaro atlyginimą, mokesčius bei rinkliavas), taip pat savo ar sutuoktinio lėšomis atlikto to turto rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išlaidos. Tuo atveju, kai turtas yra pasigamintas (pastatytas) paties gyventojo, turto įsigijimo kaina laikomos visos tam turtui pagaminti (pastatyti) patirtos išlaidos. Jeigu nekilnojamasis turtas buvo rekonstruotas ir (arba) buvo atliktas kapitalinis remontas šiems darbams patirtos išlaidos (įskaitant tam tikslui pasiskolintų lėšų sugrąžintą dalį) priskiriamos to turto  įsigijimo kainai.

Apskaičiuojant nekilnojamojo turto įsigijimo kainą, būtina turėti turto įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai, patvirtinantys turto įsigijimo kainą, privalo turėti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.

Turto įsigijimo kaina gali būti pagrindžiama:

- galiojančiais sandoriais; 

- užsienio vienetų ir gyventojų surašytais dokumentais, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

Parduodant ar kitokiu būdu perleidžiant nuosavybėn turtą, būtina turėti to turto įsigijimo dokumentus arba įsigijimo kainą patvirtinančių galiojančių sandorių dokumentus, pavyzdžiui:

- paveldėjimo teisės liudijimą, dovanojimo sutartį;

- AVMI pažymą apie turto vertę, kai gauto turto vertė apskaičiuojama pagal Paveldimo turto mokesčio įstatymą;

- pirkimo-pardavimo sandorį patvirtinantį dokumentą;

- nekilnojamojo turto statybos kainą patvirtinančiais dokumentais gali būti statybos išlaidas pagrindžiantys dokumentai: kasos aparato kvitai, sąskaitos ir pan., iš kurių būtų galima nustatyti įsigytų prekių, medžiagų ar paslaugų įsigijimo datą ir kainą, pirkėją. Išlaidos gali būti pripažįstamos tik tuo atveju, jeigu kvite nurodytas pirkėjo (kliento) pavadinimas ir fizinio asmens (pardavėjo) vardas, pavardė. Jei kasos aparato kvituose nėra visų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų, t. y. jeigu kasos aparato kvite rekvizitų, identifikuojančių pirkėją, nėra, tai turto - savos statybos namo ar buto statybinių medžiagų išlaidas pagrindžiančiais dokumentais gali būti pripažįstami kasos aparato kvitai, kurie neviršija 100 eurų.

Atitinkamų metų dokumentams taikomos tuo metu galiojusiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyti reikalavimai.

Tais atvejais, kai nėra išsaugoti dokumentų originalai, įsigijimo dokumentais gali būti pripažįstamos atitinkamų institucijų patvirtintos tokių dokumentų kopijos (pvz.: notaro patvirtinta sutarties kopija, paslaugas suteikusios (prekes pardavusios) įmonės pažymos – sąskaitos kopija ir pan.). Be to, tai gali būti banko išrašas iš gyventojo sąskaitos, jei už turto įsigijimą (pardavimą) buvo sumokėta pavedimu ir jei galima nustatyti, kam, kada, už ką ir kokia suma buvo mokėta.

Jei nebuvo išsaugoti nekilnojamojo turto įsigijimo dokumentai ir nėra atitinkamų institucijų patvirtintų tų dokumentų kopijų, iš turto pardavimo pajamų to turto įsigijimo kaina negali būti atimama. Vadinasi, pajamų mokestis turi būti skaičiuojamas nuo visos sumos, gautos už parduotą turtą (neatėmus to turto įsigijimo kainos arba atėmus tik dokumentais pagrįstą sumą).

5. Kokia nekilnojamojo turto įsigijimo kaina, jeigu šis daiktas buvo paties gyventojo pasistatytas, suremontuotas?

5.1. Tais atvejais, kai gyventojas pats pagamina (pastato) statinį tai tokio statinio įsigijimo kaina yra išlaidos patirtos statinio pagaminimui (pastatymui). Išlaidos turi būti patvirtintos dokumentais.

Tais atvejais, kai gyventojas parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn paties pasistatytą (pasigamintą) nekilnojamąjį turtą, tokio turto įsigijimo kaina apskaičiuojama sudedant:

-      visas faktiškai patirtas nekilnojamojo turto statybos (gamybos) išlaidas, neatsižvelgiant iš kokių lėšų (nuosavų ar skolintų) jos buvo apmokėtos. Palūkanos, sumokėtos už suteiktą paskolą, nepriskiriamos to turto ir/arba daikto įsigijimo kainai.

Šiuo atveju patirtos išlaidos turi būti pagrįstos išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

Pavyzdžiui, gyventojas  už 250 000 Eur  parduoda savo gyvenamąjį namą, kuriam pasistatyti panaudojo 50 000 Eur  savo nuosavų lėšų bei  iš kredito įstaigos paimtą 150 000  Eur paskolą gyvenamajam namui statyti. Vadinasi visa namo įsigijimo kaina (pagrįsta namo statybai patirtų išlaidų dokumentais) sudaro 200 000  Eur (50 000  + 150 000 ). Palūkanos, sumokėtos už suteiktą paskolą, nepriskiriamos to turto įsigijimo kainai.

5.2. Tais atvejais, kai gyventojai įsigyja patalpas (neįrengtus butus daugiabučiuose namuose, neužbaigtus neįrengtus namus ar kitas neįrengtas patalpas) ir tokių įsigytų patalpų užbaigimui, t.y. apdailos darbams, papildomai patiria išlaidas, tai apskaičiuojant tokių patalpų įsigijimo kainą, prie įsigyto neužbaigto turto įsigijimo kainos yra pridedama apdailos darbams faktiškai patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų suma.

5.3. Nekilnojamojo turto įsigijimo kainai taip pat priskiriamos gyventojo savo ar sutuoktinio lėšomis (įskaitant tam tikslui pasiskolintų lėšų sugrąžintą dalį) atlikto turto rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išlaidos.

5.4. Statinio paprastojo remonto išlaidos statinio įsigijimo kainai nepriskiriamos.

5.5. Tais atvejais, kai gyventojas parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn įsigytą nekilnojamąjį turtą, kurio rekonstravimui ir (arba) kapitaliniam remontui jis pats ar jo sutuoktinis buvo pasiėmęs paskolą ir dar jos negrąžino, tai tokio turto ir/arba daikto įsigijimo kaina apskaičiuojama sudedant:

- faktiškai patirtas turto ir/arba daikto įsigijimo išlaidas;

- gyventojo (ar jo sutuoktinio) nuosavomis lėšomis patirtas turto rekonstravimo ir/arba kapitalinio remonto išlaidas.

6. Tam tikri nekilnojamojo turto įsigijimo kainos nustatymo atvejai (paveldėjimas, dovana, atkurta nuosavybė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 133 yra patvirtinusi Gyventojo turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklėse nustatyta kokia laikoma turto įsigijimo kaina, kai turtas įgytas paveldėjimo būdu, gautas dovanų, atkurta nuosavybė ir kt. atvejais.

6.1. Pagal Taisykles paveldėjimo būdu įgyto nekilnojamojo turto įsigijimo kaina laikoma turto vertė, kuria šis turtas buvo įvertintas tą dieną, kai turtą paveldintis gyventojas pateikė mokesčių administratoriui prašymą nustatyti to turto apmokestinamąją vertę, reikalingą paveldimo turto mokesčiui apskaičiuoti.

Paveldėjimo būdu įgyto nekilnojamojo turto įsigijimo kaina gali būti valstybės įmonės Registrų centras nustatyta jo vidutinė rinkos vertė, buvusi turtą paveldinčio gyventojo prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo mokesčių administratoriui dieną, arba vertė, nustatyta atlikus individualų nekilnojamojo turto vertinimą, buvusi gyventojo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo dienos.

6.2. Dovanoto nekilnojamojo turto įsigijimo kaina laikoma turto vertė, kuri apdovanojimo momentu būtų laikoma apdovanotojo asmens pajamomis, jeigu ši turto vertė yra gyventojų pajamų mokesčio bazė. Turtui, įgytam dovanojimo būdu, priskiriamas ir turtas, gautas kaip loterijos laimėjimas, laimėjimas arba prizas. Laimėjimų ir prizų įsigijimo vertė nustatoma taip pat, kaip dovanojimo būdu gauto turto vertė, t.y.  laikoma turto vertė, kuri laimėjimų gavimo momentu būtų pripažįstama apdovanotojo pajamomis.

Dovanojimo būdu gauto nekilnojamojo turto įsigijimo kaina laikoma dovanoto turto tikroji rinkos kaina, nustatyta tos dovanos gavimo dieną. Nustatyta, kad tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

6.3. Nekilnojamojo turto įsigijimo kaina prilyginama jo pardavimo kainai, kai nuosavybės teisės buvo atkurtos ir turtas grąžintas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje nurodytiems Lietuvos Respublikos piliečiams: turto savininkui; asmenims, kuriems miręs turto savininkas testamentu paliko savo turtą, nepaisant to, kad testamente nėra duomenų apie žemės ar kito nekilnojamojo turto palikimo faktą; turto savininko, kuris mirė ir nepaliko testamento, sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams) – į jiems tenkančią išlikusio nekilnojamojo turto dalį; turto savininko vaiko (įvaikio), kuris yra miręs, sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) – į mirusiajam tenkančią išlikusio nekilnojamojo turto dalį. Jeigu nurodyto įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose nurodyti piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis, nurodyto įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti piliečiai teisę atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą gali perleisti notariškai patvirtinta sutartimi savo vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui bei vaikaičiams, jeigu šie yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Nekilnojamojo turto įsigijimo kaina nėra prilyginama to turto pardavimo kainai tuo atveju, kai pagal notariškai patvirtintą teisių perleidimo sutartį teisė atkurti nuosavybės teises į turtą yra perleista ne vaikui (įvaikiui), ne tėvui (įtėviui), ne sutuoktiniui ar vaikaičiui, o kitam Lietuvos Respublikos piliečiui, kuriam atkuriama nuosavybė ir kuris savo vardu susigrąžina turtą. Tokiu atveju laikoma, kad nekilnojamojo turto įsigijimo kaina yra lygi 0, tačiau galima įskaityti sumokėtus teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, susijusius su turto perleidimu.

7. Nekilnojamojo turto  pardavimo pajamų deklaravimas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gautas 2018 m. (ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais) nekilnojamojo turto pardavimo pajamas turi deklaruoti pats, pateikdamas iki sekančių metų (už 2018 m. iki 2019 m. gegužės 2 d., ar vėlesnių mokestinių laikotarpių gegužės 2 d.) pajamų deklaracijos GPM308 formą (3 versija), kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - deklaracija GPM308).

Jeigu gyventojas nekilnojamojo turto pardavimo pajamas gavo už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusį turtą, tai laikoma, kad tokios pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Todėl kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią nekilnojamojo turto pardavimo pajamų dalį bei sumoka apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo apmokestinamų nekilnojamojo turto pardavimo pajamų, jis privalo pateikti deklaraciją GPM308 ir užpildyti deklaracijos GPM308 formos GPM308T priedo I skyrių.

Jeigu gyventojas gavo neapmokestinamųjų nekilnojamojo turto pardavimo pajamų, deklaracijos GPM308N priede privalo deklaruoti gautas nekilnojamojo turto pardavimo pajamas už EEE valstybėje esantį (išskyrus esantį Lietuvoje) nekilnojamąjį turtą. GPM308N priede nurodomos ir Lietuvoje anksčiau nei prieš 10 m. įsigyto bei įregistruoto nekilnojamojo turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, kai gyventojas pageidauja jas deklaruoti.

Deklaracijos GPM308N priede gyventojas turi deklaruoti už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje ar Lietuvoje esantį būstą, iš kurio pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautos pajamos, taikant GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 53 ar 54 punktų nuostatas, yra neapmokestinamos.

8. Pajamų mokesčio sumokėjimas

Apskaičiuotas ir deklaruotas 2018 m. metinėje pajamų deklaracijoje GPM308 pajamų mokestis turi būti sumokėtas į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą iki 2019 m. gegužės 2 d. Nuolatinio Lietuvos gyventojo deklaruotas pajamų mokestis sumokamas 1441 kodu.

 

Teisės departamento direktorė

 

                                                               

                               Rasa Virvilienė

 


Kas yra vienintelė galimybė būti atleistam nuo delspinigių?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8951 Tai yra vienintelė galimybė deklaruoti anksčiau gautas, tačiau nedeklaruotas pajamas ir mokesčius ir...

Kada galima pasinaudoti vienintele galimybe būti atleistam nuo delspinigių?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8952 Šia vienintele atsiskleidimo galimybe galima pasinaudoti tik pusę metų – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki...

Kam ši vienintelė galimybė taikoma?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8953 Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir...

Kam ši vienintelė galimybė nėra taikoma?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8955 Atleidimas nuo baudų ir delspinigių netaikomas deklaruotoms pajamoms, gautoms iš nelegalios veiklos:...

Ar dėl praeityje nesumokėtų mokesčių neatsiras kitų, ne mokestinių, pasekmių?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8956 Vienintelės atsiskleidimo galimybės laikotarpiu (2019 m. sausio – birželio mėn.) tiek mokesčių...

Nuo kokių mokesčių delspinigių taikomas atleidimas?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8974 Mokesčių mokėtojas galės būti atleistas nuo visų VMI administruojamų mokesčių delspinigių, išskyrus...

Kodėl vertėtų pasinaudoti vienintele galimybe atsiskleisti?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8973 VMI plėtoja Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą i.MAS, naudoja kitas šiuolaikines IT...

Kaip galės mokesčių mokėtojas pasinaudoti šia vienintele galimybe?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8972 Norėdami pasinaudoti šia unikalia galimybe, mokesčių mokėtojai 2019 m. sausio – birželio mėnesiais...

Ar reikės pridėti pajamas pagrindžiančius dokumentus?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8971 Teikiamos ar tikslinamos deklaracijos priimamos bendra tvarka ir prie jų pajamas pagrindžiančių...

Ar mokesčių administratoriui bus žinomi asmenys, pasinaudoję vienintele galimybe?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8970 VMI nebus žinomi asmenys, pasinaudoję galimybe būti atleistiems nuo delspinigių, kadangi deklaracijos...

Kas laukia šia vienintele galimybe nepasinaudojusių mokesčių mokėtojų?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8969 Gyventojai ir įmonės,  nepasinaudoję  šia vienintele galimybe sumokėti nuslėptus mokesčius,...

Kokie pokyčiai ir kokia nauda laukia tų, kurie pasinaudos šia vienintele galimybe savanoriškai atsiskleisti?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8968 Mokesčių administratorius nuo 2019 m. viešai skelbs mokesčių mokėtojus, kurie pagal atitinkamus...

Už kurį laikotarpį mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių ir kitų sankcijų?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8967 VMI atleis mokesčių mokėtojus nuo delspinigių, apskaičiuotų už mokestinius laikotarpius nuo 2014 m....

Ar mokesčių mokėtojas,deklaravęs ir sumokėjęs mokestį, savaime bus atleistas nuo delspinigių ir kitų sankcijų?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8966 Jokių papildomų prašymų teikti nereikės, mokesčių mokėtojai nuo delspinigių atleidžiami savaime. ...

Ar mokesčių administratorius atliks naujus mokestinius patikrinimus 2019-01-01–2019-07-01 laikotarpiu?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8964 Mokesčių administratorius 2019 sausio – birželio mėn. nepradės naujų mokestinių patikrinimų ir sudarys...

Iki kada reikia sumokėti deklaruotą mokestį, nuo kurio delspinigių bus atleistas mokesčių mokėtojas?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Registracijos numeris   KD-8963 Deklaruotą mokestį reikės sumokėti per 20 dienų arba  per šį terminą kreiptis į VMI dėl periodinių...
Rodoma 1 - 20 iš 26 rezultatų.
Elementų puslapyje 20
iš 2