« Grįžti

Kurie asmenys yra laikomi nenuolatiniais Lietuvos gyventojais?

Atnaujinimo data: 2016-12-03
Ši informacija skelbiama:
[1.17.2] Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-7939

 

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais yra toks gyventojas, kuris pagal GPMĮ 4 straipsnio nuostatas nėra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, t. y. kuris:

- kalendoriniais metais nuolatinę gyvenamąją vietą turi tik užsienio valstybėje, ir

- asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų kalendoriniais metais turi daugiau užsienio valstybėje, negu Lietuvoje, ir

- Lietuvoje kalendoriniais metais nuolat ar su pertraukomis išbūna trumpiau negu 183 dienas, ir

- dvejais vienas paskui kitą einančiais kalendoriniais metais Lietuvoje nuolat ar su pertraukomis išbūna mažiau negu 280 dienų.

Išimtis:

Užsienio valstybės pilietis, kuris atvyko į Lietuvą ir

 - joje kalendoriniais metais nuolat ar su pertraukomis išbuvo 183 dienas ar ilgiau, arba

 - dvejais vienas paskui kitą einančiais kalendoriniais metais ištisai arba su pertraukomis Lietuvoje išbuvo 280 dienų ar daugiau ir vienais iš tų metų Lietuvoje išbuvo ne mažiau kaip 90 dienų,

(jeigu neatitinka kitų GPMĮ 4 straipsnyje nuolatiniam Lietuvos gyventojui apibrėžti nustatytų kriterijų) laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju:

1. jeigu jis tik verčiasi individualia veikla per nuolatinę bazę Lietuvoje,

2. jeigu jis dirba Lietuvoje, tačiau atlyginimą už darbą Lietuvoje gauna iš užsienio valstybės biudžeto,

3. jeigu jis dirba užsienio valstybės diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar tarptautinės organizacijos atstovybėje Lietuvoje.