« Grįžti

Kiek laiko duomenys bus saugomi i.MAS?

Atnaujinimo data: 2016-10-05
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.1] Bendroji informacija
Registracijos numeris   KD-8596   Data   2016-10-05

 

Pagal Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28d. įsakymu Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo", 47 punktą, duomenys i.MAS duomenų bazėse saugomi vienuolika kalendorinių metų. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriuose nustatytas ilgesnis duomenų panaudojimo terminas, šie duomenys sunaikinami praėjus 5 metams po mokesčių mokėtojo veiklos pabaigos ar kito įvykio (veiksmo), kuriam įvykus, duomenys nenaudojami.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. balandžio 28 d. įsakymas DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMONr. VA-30