« Grįžti

Kas, kada ir kokiu būdu turi pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?

Atnaujinimo data: 2017-03-19
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8524

 

      Klausimai

                               Atsakymai

1. Kas turi pateikti važtaraščio duomenis VMI?

 

Važtaraščių duomenis i.VAZ teikia važtaraščio rengėjas. Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas, arba kitas asmuo, rengiantis važtaraštį / teikiantis važtaraščio duomenis. T. y., kas bus važtaraščio rengėjas turi nuspręsti patys pervežimo operacijos dalyviai. Važtaraščio duomenis i. VAZ gali teikti bet kuris važtaraščio rengėjas, jei siuntėjas i. MAS nustatymuose nėra apribojęs važtaraščio duomenų teikimo teisės kitiems asmenims. Važtaraščio rengėjui teikiant duomenis i. VAZ ir nurodžius siuntėjo duomenis, siuntėjas į i. MAS informacinių pranešimų dėžutę gauna automatinį pranešimą, kuriame nurodomi pateikusio duomenis važtaraščio rengėjo vardas, pavardė/pavadinimas, pervežimo operacijos dalyvio statusas (siuntėjas / vežėjas / gavėjas).

Siuntėjas, norėdamas, kad važtaraščių, kuriuose jis nurodytas kaip siuntėjas, duomenis už jį i. VAZ galėtų teikti ne visi, o tik vienas ar keli konkretūs asmenys, turi tai pažymėti i. MAS nustatymuose (Nustatymai à Įgaliojimų nustatymai) ir nurodyti tuos asmenis (įgalioti i. MAS ir suteikti teises), kurie teiks važtaraščių duomenis.

Siuntėjas atsako už važtaraščio  rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta  Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau - KTK).

 

 

2. Ar gali to paties gabenimo duomenis pateikti ir siuntėjas, ir vežėjas, kai vienam gabenimui išrašo važtaraštį ir siuntėjas, ir vežėjas?

Jei atsitiktų taip, kad tam pačiam krovinio gabenimui bus išrašyti du važtaraščiai, tačiau su skirtingais važtaraščio numeriais, nes rengėjai skirsis, ir šių dviejų važtaraščių duomenys bus perduoti į i.VAZ, tai duomenys bus priimti ir suprantami kaip du skirtingi krovinio gabenimai. Pažymėtina, kad esant minėtai situacijai per 5 darbo dienas po važtaraštyje nurodyto krovinio perdavimo gavėjui laiko, vienas iš važtaraščių gali būti atšauktas, nurodant atšaukimo priežastį.

3. Kada teikiami duomenys į i. VAZ?

Važtaraščio duomenis i.VAZ važtaraščio rengėjas teikia, ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki numatytos krovinio išgabenimo dienos, bet ne vėliau kaip važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.
Duomenų pateikimo data ir laikas gali sutapti su krovinio išgabenimo data ir laiku.

4. Kuriuo atveju važtaraščio duomenų į  i. VAZ teikti neprivaloma

Kai krovinys gabenamas savo sąskaita (kaip tai reglamentuoja KTK 38 str.), t. y., nėra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai, pagal Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės),  4.3 papunktį, duomenų VMI į i. VAZ teikti neprivaloma.

Atkreiptinas dėmesys, kad komerciniai santykiai nėra sukurti tik tais atvejais, jeigu siuntėjas, vežėjas ir gavėjas sutampa. Visais kitais atvejais, jei gabenimas atitinka KTK 29 str. (bent viena iš šalių yra kitas asmuo), laikytina, kad sukurti krovinio gabenimo komerciniai santykiai (gavėjas su siuntėju sutarė, kad siuntėjas prisiims sau gabenimo kaštus ir gavėjui atgabens krovinį) ir duomenis teikti reikės (įvertinus, ar krovinio gabenimo operacija atitinka ir kitas Taisyklių 4 punkto sąlygas bei nepatenka po Taisyklių 11 punkto išimtimis).

5. Kokiu būdu  galima pateikti važtaraščio duomenis?

 

Smulkios įmonės, kurios nesinaudoja kompiuterinėmis apskaitos programomis, turi galimybę važtaraščių duomenis rankiniu būdu per i.MAS portalą suvesti (ir/arba išsirašyti bei atsispausdinti) tiesiogiai į i.VAZ sistemą. Šių duomenų peržiūra galima visiems pervežimo operacijos dalyviams bei kontroliuojančios institucijoms.

Taip pat važtaraščio duomenis galima teikti elektroniniu būdu i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną arba naudojantis žiniatinklio paslauga skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti.

Pažymėtina, kad naudotojas norintis naudotis žiniatinklio paslauga visų pirma turi savo naudojamą informacinę sistemą (pvz., buhalterinę programą) pritaikyti, kad ji suformuotų važtaraščių duomenų rinkmeną bei šią sistemą turi suintegruoti su i.VAZ, kad veiktų automatinis duomenų perdavimas.

Atkreipiame dėmesį, kad VMI interneto svetainėje yra paskelbtas i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas ( www.vmi.lt/cms/i.vaz )

6. Kaip prisijungti prie i.VAZ posistemio?

 

i.MAS (i.VAZ) pasiekti galima: per VMI svetainę www.vmi.lt; (dešinėje juostoje pasirinkus i.MAS) arba per tiesioginę nuorodą į i.MAS https://imas.vmi.lt.
•  Vienas iš galimų būdų yra prisijungimas per išorines sistemas (per e. banką, per e. valdžios vartus). Jungiantis per išorines sistemas, naujame lange papildomai reikia pasirinkti i.MAS sistemą.
Pažymime, kad asmenys, nenorintys naudoti asmeninės el. bankininkystės prisijungimų, gali naudotis šiais prisijungimo būdais:
•   VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis.
Atkreipiame dėmesį, kad VMI išduodamas prisijungimo priemones (vartotojo vardą, slaptažodį bei slaptažodžių kortelę) vartotojai (fiziniai asmenys) gali gauti bet kuriame apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinyje arba prisijungę us prie Mano VMI. Šiuo atveju skiltyje „Klauskite" reikia pateikti paklausimą, pasirinkus temą „Apie prisijungimo prie VMI sistemų vardo ir slaptažodžio suteikimą".  Laukelyje „Klausimas" rašome: Prašome suteikti prisijungimo priemones.
Pažymėtina, kad jeigu asmuo jau turi prisijungimo priemones prie VMI informacinių sistemų, tuomet papildomai kreiptis dėl prisijungimo priemonių išdavimo nereikia.
•   el. parašu.

7. Ar  galima važtaraščių duomenis pildyti prisijungus prie i.VAZ posistemio ir juos išeksportuoti?

 

Prisijungus prie i.VAZ posistemio  galima pildyti važtaraščio duomenis.   Važtaraščio duomenis galima išsieksportuoti šiais formatais: .xlsx, .pdf, .docx, .xml.

8. Ką daryti, jei neveikia i.VAZ sistema ar važtaraščio rengėjo sistema ir nėra galimybės pateikti važtaraščio duomenų?

i.VAZ veiklos sutrikimo atveju, ar važtaraščio rengėjui dėl techninių sutrikimų ar kitų aplinkybių neturint galimybės važtaraščio duomenis pateikti Taisyklių 6 punkte nurodytais būdais (i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną, naudojantis žiniatinklio paslauga skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti arba važtaraščio duomenis įvedant tiesiogiai i.VAZ per naudotojo sąsają), krovinio gabenimo operacijos daliniai duomenys (važtaraščio numeris, važtaraščio rengėjo registracijos numeris, krovinio išgabenimo data ir laikas) pateikiami, taikant atsargines procedūras.

Jei krovinio važtaraščiai rengiami važtaraščio rengėjo informacinėse sistemose ir važtaraščio duomenys perduodami Taisyklių 6.1 ir 6.2  papunkčiuose nurodytais būdais (i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną, naudojantis žiniatinklio paslauga skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti), esant važtaraščio rengėjo informacinės sistemos ar ryšio su i. VAZ sutrikimui, važtaraščio rengėjas a.VAZ nurodo sutrikimo datą ir laiką, o krovinio gabenimo operacijos daliniai duomenys (važtaraščio numeris, važtaraščio rengėjo registracijos numeris, krovinio išgabenimo data ir laikas) gali būti nenurodomi.

Per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo važtaraščio rengėjas pateikia važtaraščio duomenis i.VAZ.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„