« Grįžti

Ar gali prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą išrašyti į verslo liudijimą įrašytas šeimos narys?

Atnaujinimo data: 2014-12-11
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-1222

 

Į verslo liudijimą įrašytas šeimos narys gali išrašyti ir pasirašyti  prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus.

Kai prekes parduoda ar paslaugą suteikia ir kvitą išrašo į verslo liudijimą įrašytas šeimos narys, kvito apačioje kairėje pusėje nurodomi: prekių (paslaugų) pardavėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė, verslo liudijimo Nr., parašas.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ 3 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-31 įsakymu Nr. 379 patvirtintos PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO–PARDAVIMO KVITO FR508 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS