Ar gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų knygelę?

Atnaujinimo data: 2014-10-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-1208

 

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių pardavimui (pirkimui) bei paslaugų teikimui privalo naudoti Kvitus, kurių forma skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje, arba Kvitus, pagamintus spaustuvėse, kuriuos gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.

Iki euro įvedimo dienos spaustuvėje atspausdinti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitai gali būti naudojami ir po euro įvedimo dienos ir jais gali būti prekiaujama, kol baigsis jų atsargos. Asmuo, naudojantis tokius kvitus, po euro įvedimo dienos privalo išbraukti lito santrumpą Lt ir atitinkamai įrašyti euro pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą ir pasirašyti.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus ir veiklos pajamoms apskaityti naudojantys kasos aparatus, Kvitus išrašo Kasos aparatų naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255, nustatytais atvejais.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-31 įsakymu Nr. 379 patvirtintų PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO-PARDAVIMO KVITO FR508 FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ 4 p.