« Grįžti

Ar privaloma gyventojams, įsigijusiems paslaugų verslo liudijimus, turėti prekių, medžiagų ir žaliavų įsigijimo dokumentus?

Atnaujinimo data: 2015-04-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-6130

Paslaugų verslo liudijimą įsigijęs gyventojas veiklos vykdymo vietoje privalo turėti Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prekių (paslaugų) medžiagų, žaliavų įsigijimo dokumentus ir kitus dokumentus paslaugų verslo liudijimą įsigijęs gyventojas turi saugoti 5 kalendorinius metus po tų metų, kuriais jie gauti ar išrašyti, o PVM sąskaitas faktūras – 10 metų nuo jų išrašymo, tačiau šių  dokumentų neprivalo turėti veiklos vykdymo vietose.

Teisės aktai
LRS  LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ" 16, 18 p.