« Grįžti

Kokius prekių įsigijimo dokumentus turi turėti gyventojas, anksčiau vykdęs individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, kuris įregistruoja individualią veiklą (su pažyma) ir nori išparduoti prekių, įsigytų turint verslo liudijimą, likučius?

Atnaujinimo data: 2016-03-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.1] Apskaitos dokumentai
[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-7637

 

Gyventojas, pereidamas į kitą individualios veiklos vykdymo formą (iš individualios veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą, į įregistruotą individualią veiklą (su pažyma), turi turėti prekių, medžiagų ar žaliavų, įsigytų veiklą vykdant įsigijus verslo liudijimą, įsigijimo dokumentus:

1. sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš Lietuvos juridinių asmenų arba užsienio apmokestinamojo vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę; prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą arba kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos Europos Sąjungos valstybėse;

2. importo deklaraciją, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Sąjungos muitų teritoriją, – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ne Europos Sąjungos muitų teritorijoje;

3. prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba kasos aparato kvitą, arba sąskaitą faktūrą – kai prekės perkamos iš gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą verstis prekyba, kai iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba kai iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.

Pereinant iš individualios veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą, į įregistruotą individualią veiklą pagal pažymą taip pat turi būti atlikta nerealizuotų prekių inventorizacija ir surašytas laisvos formos dokumentas (pažyma), kuriame būtų nurodytos nerealizuotos prekės, jų kiekiai bei įsigijimo kaina.

Tos pačios nuostatos galioja keičiant veiklą iš individualios veiklos veiklos pagal pažymą į individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797„DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ", 16 p.