« Grįžti

Kuris teisės aktas reglamentuoja ūkininko ūkio įregistravimo į Ūkininkų ūkių registrą tvarką?

Atnaujinimo data: 2014-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.2] Registravimas
Registracijos numeris   KD-6797

 

Ūkininko ūkis registruojamas Ūkininko ūkių registre 2002 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Ūkininko ūkio įstatymo Nr. IX-1250 nustatyta tvarka.

Ūkininkas, kuris verčiasi žemės ūkio veikla kartu su kitais fiziniais asmenimis (sutuoktiniu, šeimos nariais arba kitais fiziniais asmenimis), turi sudaryti su jais jungtinės veiklos – partnerystės sutartis (išskyrus sutuoktinį, jei nėra tarp jų sudaryta vedybų sutartis) arba samdos sutartis Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Teisės aktai
LRS  ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMAS
LRS  Žemės ūkio ministro 2003-07-24 įsakymas Nr. 3D-298 "DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMO ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRE TVARKOS"
LRS  DARBO KODEKSAS