« Grįžti

Ar individualią žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas išmokėdamas žemės nuomos išmokas kitam gyventojui privalo išskaičiuoti pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-03-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.3] Pajamos ir jų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-8867

 

Nuo 2018-01-01 žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas išmokėdamas kitam gyventojui išmokas už nuomojamą žemės sklypą, naudojamą žemės ūkio veiklai vykdyti, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas išmokėtas nuomos išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį privalo deklaruoti pateikdamas mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą iki kito mėnesio 15 d. bei metinės deklaracijos GPM312 formą, kuri turi būti pateikta metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 dienos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 22 str.
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"